Are you looking for Sweden's official website for tourism and travel information? Go to visitsweden.com

×
Foto: Werner Nystrand/Folio/imagebank.sweden.se

Hållbarhet på Visit Sweden

Viljan att resa ökar i takt med att fler människor får det bättre i världen. Visit Swedens uppdrag är att få fler av dem att välja Sverige. Med ansvarsfull marknadsföring bidrar vi till att intäkterna i besöksnäringen ökar på lång sikt.

Visit Swedens uppdrag är att skapa långsiktig nytta för svensk besöksnäring. Vår marknadsföring fångar upp den globala nyfikenheten för resmålet Sverige och bidrar till tillväxt i svensk samhällsekonomi. Som kommunikationsbolaget för Sverige kan Visit Sweden bidra till ekonomisk, social och miljömässig utveckling genom sin marknadsföring.

Visit Sweden är en av organisationerna bakom besöksnäringens strategi för hållbar tillväxt.

Turism är en nätverksekonomi

För en internationell besökare ingår många delar i resan: boende, måltider, upplevelser, aktiviteter och transport. En besöksnäring som utvecklar sitt utbud, sina transportsätt och sitt mottagande i Sverige ur ett långsiktigt perspektiv har något att erbjuda även kommande generationer av turister. Idag väljer bara var femte person i målgruppen Den globala resenären resmål med hänsyn till miljön. Lika många gör inte denna prioritering idag, men vill göra det i framtiden, enligt Visit Swedens målgruppsanalyser.

Internationell marknadsföring till en aktiv målgrupp

När Sverige får uppmärksamhet med hjälp av Visit Swedens marknadsföring får fler internationella resenärer upp ögonen för Sverige och fler reser hit. Visit Sweden vänder sig till en målgrupp av turister som vill lära känna Sverige på ett djupare plan. De här resenärerna vill hinna göra och se så mycket som möjligt, lära sig om vår kultur och livsstil, smaka svensk mat och dryck och uppleva svenska traditioner. Resenärer som är engagerade och aktiva gör troligen fler aktiviteter under resan och stannar lite längre när de väl är på plats.

En en ökad andel internationella besökare skapar samtidigt också miljömässiga utmaningar för besöksnäringen, genom exempelvis fler transporter och ökat tryck på boendeanläggningar. På visitsweden.com lyfter vi fram upplevelser från Sverige som inspirerar den utländska målgruppen till ett hållbart resande.

Visit Swedens interna hållbarhetsarbete

Också Visit Swedens egen verksamhet ska utvecklas i ekonomisk, social och miljömässig balans. Vårt hållbarhetsarbete ska präglas av öppenhet och respekt mot besökare, samarbetspartners, ägare, medarbetare och samhälle. Vi gör en årlig hållbarhetsredovisning enligt riktlinjer från Global Reporting Initiative, som publiceras på denna sajt den sista mars varje år.

Visit Sweden har ett långsiktigt finansiellt fokus och är försiktiga när det gäller investeringar och kostnader. Alla medel från staten och besöksnäringen är viktiga och ska skapa så mycket effektiv kommunikation om Sverige som möjligt.

En av Visit Swedens viktigaste resurser är kvalificerade medarbetare. Vi är måna om att erbjuda en arbetsplats med god social miljö som gör att vi kan behålla och attrahera ny kompetens. Visit Sweden är en lärande organisation med fokus på ett aktivt medarbetarskap, utrymme för ett eget ansvarstagande och ett coachande förhållningssätt.

Visit Swedens egen miljöpåverkan kommer huvudsakligen från medarbetarnas tjänsteresor, men också elförbrukning, uppvärmning och nedkylning av de egna kontoren. För att hålla nere våra miljöavtryck strävar vi efter att effektivisera vårt resande genom att planera in flera möten till samma resa eller att ersätta fysiska möten med telefonmöten. Den klimatpåverkan från tjänsteresor, el, värme, kyla och större events som Visit Sweden orsakar kompenseras genom certifierade kompensationsprojekt från South Pole Group. Utsläppen för 2018 har kompenserats genom ett projekt för skogsskydd i Zimbabwe.

Internationella principer för hållbart arbete

  • Visit Sweden har valt att grunda hållbarhetsarbetet på Brundtlandkommissionens och UNWTOs definitioner om hållbarhet, det vill säga en samtidig utveckling av ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter. Visit Sweden följer också ILOs kärnkonventioner.
  • Visit Sweden ansluter sig till FNs initiativ Global Compact, vilket omfattar tio principer inom mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljöfrågor och antikorruption.

Läs mer om Global Compact.

På denna webbplats använder vi cookies i syfte att samla in statistik så att vi kan förbättra upplevelsen för våra användare. Genom att surfa vidare godkänner du vår cookiepolicy och personuppgiftspolicy.