Are you looking for Sweden's official website for tourism and travel information? Go to visitsweden.com

×
Foto: Tina Stafrén/imagebank.sweden.se

Särskilda uppdrag från staten

Utöver den löpande kommunikationen av Sverige har Visit Sweden i uppdrag att marknadsföra och samla aktörer inom speciella områden med stor potential att öka intresset för Sverige. Satsningarna ger oss möjlighet att göra fler och större insatser för marknadsföring internationellt och sprida fördjupad kunskap till våra partners.

Under 2019 driver Visit Sweden fyra särskilda program eller projekt:

  • Hållbar natur- och ekoturism på landsbygden
  • Svensk design
  • Sveriges måltidsturism
  • Naturupplevelser på digital export

Satsningarna skapar ökad synlighet för Sverige och ska samtidigt leda till ökad kunskap till våra samarbetspartners. Det leder till att fler upplevelser kan utvecklas och nå ut på marknaden.

I de olika programsatsningarna och projekten skiljer sig målen och finansieringen åt.

Hållbar natur- och ekoturism på landsbygden

Sveriges regering har gett Visit Sweden extra resurser för att öka kännedomen om Sverige som naturdestination internationellt. Satsningen påbörjades 2015 och har formerats i programmet ”Hållbar natur- och ekoturism på landsbygden”.

Bilden av Sverige som naturdestination är stark, men konkurrensen inom naturturism är hård. Trenden att vistas i naturen blir starkare och fler destinationer vill profilera sig med sin natur.

Sverige har goda möjligheter att ta en position hos utländska turister med en svensk naturnära livsstil och med naturen som inbjudande och tillgänglig. Visit Swedens marknadsföring utgår från en kommunikativ position, ”inbjudande livsmiljö” och kommunikationskonceptet ”Human Nature”. Positionen särskiljer Sverige från konkurrenterna, det finns gott om upplevelser att erbjuda och utbudet efterfrågas av den utvalda målgruppen.

Målet med satsningen är att vara en av tre destinationer som är ”top of mind” i målgruppen naturfokuserade resenärer. Marknadsföringen görs främst i Tyskland, Storbritannien, USA och Frankrike.

Visit Sweden har tagit fram verktyg, exempelvis filmer, artiklar, stillbilder och VR, som kan användas av aktörer i deras egen marknadsföring av naturupplevelser.


Svensk design

Visit Sweden fick 2016 i uppdrag av regeringen via Utrikesdepartementet att positionera Sverige som designresmål. Satsningen på totalt 28 miljoner kronor pågår mellan 2016 och 2019 och ska utveckla och stärka den internationella marknadsföringen av Sverige som designland. Uppdraget ska ”utveckla en kommunikationsplattform för svensk design” och skapa ett större internationellt intresse för design, exempelvis inom mode, arkitektur, inredning och möbler, så att fler reser hit och upplever svensk design samt att exporten av designprodukter och –tjänster ökar. Visit Sweden samarbetar med Svensk Form, Swedish Fashion Council, Sveriges Arkitekter och Trä- och Möbelföretagen.

Fokusmarknader för satsningen är Storbritannien, Tyskland, USA, Frankrike och Japan. Marknadsföringskonceptet ”Swedish Design Matters” utgår från svensk jämlikhet och kreativitet. Med hjälp av den gemensamma kommunikationsplattformen har vi genomfört större marknadsaktiviteter i Stockholm, Milano, London, Paris, New York och Tokyo.

Under hösten 2017 lanserade Visit Sweden och de övriga organisationerna Sveriges första virtuella designmuseum, utan väggar och tak. I premiärkollektionen ingick åtta föremål som designats för att underlätta människors vardag. I Swedish Design Museums andra utställning, The Home Viewing Exhibitions, visas svensk inredning och arkitektur upp genom öppna bostadsvisningar på www.swedishdesignmuseum.com.

Sveriges måltidsturism

I början av 2017 beviljade Jordbruksverket 40 miljoner under fyra år för projektet ”Exportprogram för Sveriges måltidsturism 2020. En satsning på mat-, dryck- och måltidsupplevelser skapar tillväxt och nya arbetstillfällen i hela landet” inom landsbygdsprogrammet 2014-2020. Måltidsprogrammet ska stärka Sveriges konkurrenskraft som matdestination och öka utländska besökares konsumtion på restauranger och av inköp av livsmedel. Läs mer om Visit Swedens satsning på corporate.visitsweden.com/maltidsturism. Läs också artikeln Mat och dryck ska öka destinationen Sveriges attraktionskraft. Programmet har beviljats stöd av EU-medel och har förlängts till mars 2022.

Svenska naturupplevelser på digital export

Visit Sweden fick under hösten 2017 uppdraget ”Svenska naturupplevelser på digital export” samt projektmedel från Jordbruksverket. Projektet pågår till och med 2019 och ska ge naturföretagare ökad kunskap om hur de kan synliggöra sina naturupplevelser på digitala plattformar. Projektet ska också skapa ett ökat intresse för svensk naturturism hos internationella resenärer. Med start våren 2019 genomförs ett projekt tillsammans med regionala turistorganisationer, där turistföretag inom kanot, kajak, forspaddling och timmerflotte i hela Sverige erbjuds öka sin synlighet och bli mer bokningsbara på utvalda digitala plattformar. Projektet ska leda till lärdomar om liknande framtida satsningar.
Programmet har beviljats stöd av EU-medel. Projektet omsätter 5,1 miljoner kronor, varav 3,8 miljoner från Jordsbruksverket och 1,3 miljoner kronor från Visit Sweden.

Jenny Jonevret, ansvarig för Naturturismprogrammet

jenny.jonevret@visitsweden.com

Michael Persson Gripkow, ansvarig för Designprogrammet

michael.persson.gripkow@visitsweden.com

Jens Heed, ansvarig för Måltidsturismprogrammet

jens.heed@visitsweden.com

Tina Olsson, ansvarig för programmet Naturupplevelser på digital export

tina.olsson@visitsweden.com

På denna webbplats använder vi cookies i syfte att samla in statistik så att vi kan förbättra upplevelsen för våra användare. Genom att surfa vidare godkänner du vår cookiepolicy och personuppgiftspolicy.