Hoppa till innehåll
Pressrelease21 oktober 2013

Destinationen Sverige är mer modern än konkurrenterna

Utländska besökare tycker att Sverige sticker ut för modernitet och bra shopping. Även design och barnvänlighet är starka profilområden för resmålet Sverige i jämförelse med andra länder. Det framkommer i VisitSwedens undersökning om hur Sverige utmärker sig jämfört med konkurrentdestinationer som Danmark, Norge, Finland och Kanada.

Utländska besökare tycker att Sverige sticker ut för modernitet och bra shopping. Även design och barnvänlighet är starka profilområden för resmålet Sverige i jämförelse med andra länder. Det framkommer i VisitSwedens undersökning om hur Sverige utmärker sig jämfört med konkurrentdestinationer som Danmark, Norge, Finland och Kanada. 

VisitSweden har låtit potentiella resenärer i Europa jämföra Sverige med naturrika destinationer som Kanada, Norge, Finland och Danmark. Resultatet visar att Sverige, trots att länderna i grunden upplevs som likvärdiga, ofta anses vara modernare och barnvänligare och erbjuder bättre shopping än de andra länderna.

-  Våra närmaste konkurrentländer är ganska lika oss när det gäller naturutbud. Därför är den en fördel att Sverige också ses som ett modernt och progressivt land med en intressant livsstil, där det finns mycket att uppleva, fortsätter Thomas Brühl.

Sverige är också framträdande för design och hälsosam livsstil. Däremot sticker Sverige inte ut från de andra länderna när det gäller exempelvis naturupplevelser eller innovation, även om Sverige i sig har en stark naturprofil.

I vissa länder har Sverige en tydligare profil än i andra. Resenärer från Finland förknippar Sverige markant oftare med modernitet än de andra destinationerna. Italienare och spanjorer kopplar Sverige till nytänkande, fransmän, holländare och ryssar tänker på hälsosam livsstil och britterna på design. Det är tydligt att resenärer från Danmark och Norge främst förknippar Sverige med shopping. Däremot tycker amerikaner, tyskar och spanjorer att Sverige inte sticker ut så mycket mot de andra undersökta destinationerna.

-  Sverige som destination är starkt på flera områden, men vi har en tuff konkurrens när det gäller att särskilja oss mot länder med liknande utbud, säger Thomas Brühl, vd på VisitSweden. Därför kommer det bli än viktigare att genomföra flera större och marknadsövergripande Sverigekampanjer, för att verkligen nå fram till resenärerna. Detta kommer kräva mer resurser, men också att vi fortsätter att jobba smart och kostnadseffektivt med digitala kampanjer och i sociala medier. 

Vanligaste ord som förknippas med Sverige i förhållande till konkurrentdestinationer
Resenärer i…

…Norge förknippar Sverige med:
1. bra shopping
2. värt pengarna
3. barnvänligt

…Finland förknippar Sverige med:
1. modernt
2. öppenhet/frihet
3. mode

…Danmark förknippar Sverige med:
1. bra shopping
2. barnvänligt
3. storstadsupplevelser

…Tyskland förknippar Sverige med:
1. barnvänligt
2. öppenhet/frihet
3. äkthet

…Nederländerna förknippar Sverige med:
1. hälsosam livsstil
2. hållbarhet
3. barnvänligt

…Storbritannien förknippar Sverige med:
1. modernt
2. design
3. öppenhet/frihet

…Ryssland förknippar Sverige med:
1. hälsosam livsstil
2. hållbarhet
3. Omtänksamhet

…Frankrike förknippar Sverige med:
1. hälsosam livsstil
2. design
3. modernt

…Italien förknippar Sverige med:
1. öppenhet/frihet
2. nytänkande
3. hälsosam livsstil

…Spanien förknippar Sverige med:
1. nytänkande
2. hållbarhet
3. modernt

…USA förknippar Sverige med:
1. hälsosam livsstil
2. modernt
3. design


Uppgifter om utländska potentiella Sverigeresenärer i VisitSwedens målgrupp kommer från en målgruppsanalys genomförd under våren 2013. Cirka 16 000 respondenter mellan 25 och 65 år i 11 länder, vilka regelbundet reser på semester till utlandet med minst en övernattning, har fått svara på om de är intresserade av Sverige som destination. Data i detta material grundar sig på svar från de respondenter som har angett att de kan tänka sig att resa till Sverige, drygt 7 000 personer.

Den webbaserade undersökningen har genomförts av GfK på uppdrag av VisitSweden i Danmark, Norge, Finland, Tyskland, Nederländerna, Storbritannien, Frankrike, Spanien, Italien, Ryssland och USA. 


För mer information om VisitSweden www.visitsweden.com/partner  

För ytterligare information, kontakta
Thomas Brühl, vd VisitSweden, tel 08-789 10 00
Ulrika Hallesius, kommunikationschef VisitSweden, [email protected], tel 0704-200 900
Bitte Olsson, pressansvarig VisitSweden, [email protected], tel 0705-25 04 56

Visa alla nyheter