Hoppa till innehåll
Nyhet16 juni 2022

Nationell handlingsplan för svensk måltidsturism överlämnas till Landsbygdsministern

Nu har Visit Sweden överlämnat sin slutrapport för det nationella uppdraget kring exportprogrammet för måltidsturism till landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg. Däri finns bland annat ett förslag till en nationell handlingsplan för svensk måltidsturism.
Överlämning slutrapport exportprogram måltidsturism-small.gif
Foto: Visit Sweden

- Efter fem års arbete överlämnar vi nu med glädje slutrapporten av ett mycket lyckat arbete som utvecklat Sveriges måltidsscen och skapat internationell uppmärksamhet för Sverige som en nyskapande måltidsdestination, säger Susanne Andersson, VD för Visit Sweden.

- Genom det nationella samarbetet i exportprogrammet har vi i Sverige under dessa år verkligen lyckats stärka både erbjudandet och varumärket som ett land att besöka för de som är intresserade av mat och dryck. Det är en viktig grund för fortsatt utveckling som matdestination, säger Jens Heed, Projektledare Visit Swedens exportprogram för måltidsturism

Visit Sweden har mellan åren 2017 och 2022 arbetat med ett nationellt projekt i form av ett exportprogram för måltidsturism, för att stärka Sveriges konkurrenskraft som måltidsdestination, öka utländska besökares konsumtion av restaurangtjänster och livsmedel samt skapa en ny marknad med en aktiv målgrupp, de matintresserade resenärerna.

Exportprogrammet har finansierats av Landsbygdsprogrammet/EU, Visit Sweden och programmets partners, totalt med 57 miljoner kronor. Resultatet slutredovisats har redovisats för uppdragsgivarna och slutrapporten överlämnades officiellt till Landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg igår, 15 juni.

Samarbetet mellan Visit Sweden och svenska, regionala aktörer under projektet har varit omfattande och den breda kunskapen har bidragit till att utveckla lokala entreprenörer och Sveriges erbjudande som destination för mat- och dryckesintresserade besökare, samt det förslag på nationell handlingsplan som även inkluderas i rapporten.

Bland höjdpunkterna i slutrapporten återfinns:

  • Ett förslag på en nationell handlingsplan för svensk måltidsturism.
  • Signifikant och mätbart ökat internationellt intresse för Sverige som måltidsresmål under perioden.
  • Produkt- och destinationsutveckling bland aktörer som kan bidra till att stärka Sveriges konkurrenskraft inom måltidsturism, som uppnåtts genom kunskapsdelning.
  • Måltidsturism i Sverige tar stor del av sin kraft och utgångspunkt i den lokala maten och mattraditionerna, blir det viktiga verktyg för hållbarhet. Genom att dra nytta av Sveriges potential och bidra till affärer, tillväxt och nya jobb inom besöksnäringen hela landet – har exportprogrammet för måltidsturism bidragit till delmål 8.9 och 12b i FN:s globala hållbarhetsmål.

På bilden från vänster: fr vä:

Visit Swedens projektledare för exportprogrogrammet för måltidsturism Jens Heed, Landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg, Visit Swedens VD Susanne Andersson, Stabschef Visit Stockholm Thomas Laurell.

Mer om Visit Swedens exportprogram för måltidsturism:

https://corporate.visitsweden.com/kunskap/maltid/maltidsprogrammet/

https://corporate.visitsweden.com/om-oss/i-fokus/mat-och-dryck-ska-oka-destinationen-sveriges-konkurrenskraft/

För mer information och pressbilder:

Visit Swedens svenska presstjänst +46 8 789 10 03

Fler presskontakter hos Visit Sweden: https://corporate.visitsweden.com/om-oss/kontakta-oss/press-influencers/

Jens Heed, Projektledare för Visit Swedens exportprogram för måltidsturism: 070-826 84 99

Marknadsföringsbolaget Visit Sweden har av den svenska regeringen det officiella nationella uppdraget att marknadsföra Sverige som turistland, för att bidra till visionen att Sverige år 2030 är världens mest hållbara och attraktiva resmål byggt på innovation. Genom marknadsföring som leder mot ett mer medvetet resande tillför Visit Sweden hållbart värde för svensk besöksnäring. Visit Sweden är ett statligt ägt aktiebolag med närmare 60 medarbetare. Bolaget som år 2021 omsatte cirka 175 miljoner svenska kronor är baserat i Stockholm med medarbetare i länder som värderas viktiga att finnas representerade i. www.visitsweden.com

Visa alla nyheter