Hoppa till innehåll
Pressrelease19 juni 2013

Nytt arbetssätt ska lyfta skånsk besöksnäring

För att möta konkurrensen från omvärlden och nå de framtida målen har ett nytt arbetssätt arbetats fram för den internationella marknadsföringen av Sverige, Skåne och Malmö. Besöksnäringens tillväxtpotential ligger i att attrahera utländska besökare. Därför har en Masterplan skapats för att samla och rikta insatserna på bästa sätt och även mobilisera nödvändigt kapital för marknadsinsatserna.

För att möta konkurrensen från omvärlden, och nå de framtida målen har ett nytt arbetssätt arbetats fram för den internationella marknadsföringen av Sverige, Skåne och Malmö. Besöksnäringens tillväxtpotential ligger i att attrahera utländska besökare. För att lyckas med detta har en Masterplan skapats, för att samla och rikta insatserna på bästa sätt, och även mobilisera nödvändigt kapital för marknadsinsatserna. Planen löper över sju år, från 2014 till 2020.

Masterplanen har tagits fram i ett omfattande samarbete mellan VisitSweden, Tourism in Skåne och Malmö Turism. Den tar avstamp dels i den Nationella strategin för besöksnäringen som lanserades av Svensk Turism sommaren 2010 och dels i den regionala strategin - Collaborative Tourism - Skånemodellen, som lanserades av Tourism in Skåne hösten 2012. 

- För att lyckas i framtidens internationella konkurrens krävs långsiktiga strategiska samarbeten tillsammans med svensk besöksnäring. Vår gemensamma masterplan med Skåne och Malmö ger dessa förutsättningar, som till exempel en effektiv internationell marknadsföring, säger Thomas Brühl, vd för VisitSweden. Tillsammans väljer vi prioriterade marknader och skapar gemensamma resurser.

- De långsiktiga strategierna går nu in i ett operativt skede där nya arbetsmetoderna ska implementeras. Collaborative Tourism handlar både om nödvändigheten i att hitta nya samarbetsformer för att tillsammans stärka destinationen men också om nya, kreativa och smarta arbetssätt. Den tydliga inriktningen för vårt framtida arbete är samverkan, säger Pia Jönsson-Rajgård, vd Tourism in Skåne.

Masterplanen anger hur VisitSweden, Tourism in Skåne och Malmö Turism ska arbeta med internationell marknadsbearbetning. Planen innehåller riktlinjer och överenskommelser som ska leda alla medverkande parter mot ett långsiktigt mål, ytterligare 500 000 internationella gästnätter år 2020. Masterplanen kommer också att ge vägledning i ett destinations- och utvecklingsarbete där exportmognad är övergripande mål för alla insatser. Vidare ger planen besöksnäringen möjlighet att mobilisera kring de finansiella resurser som behövs, samt möjlighet till prioriteringar och satsningar, och ett nytt verktyg i marknadsarbetet.

- När vi nu lanserar Masterplanen är vi först i Sverige med denna typ av samling av tunga aktörer kring ett nytt arbetssätt och en ny metod i arbetet med den internationella marknadsföringen av Sverige, Skåne och Malmö, säger Johan Hermansson, Turistdirektör Malmö stad.

Under sensommaren och hösten kommer Masterplanen att succesivt integreras i de involverade organisationernas verksamhetsplanering.

För ytterligare information:
Thomas Brühl, VD, VisitSweden, 08-789 10 00
Pia Jönsson Rajgård, VD, Tourism in Skåne, 076-887 07 30
Johan Hermansson, Turistdirektör Malmö stad, 070-144 26 00


Tourism in Skåne AB är Skånes marknadsföringsbolag för att främja turismen i regionen. På så sätt ska bolaget bidra till en ökad tillväxt i Skåne. Bolaget har som främsta uppdrag att öka antalet besökare i Skåne och att utveckla regionen som turistmål. Bolaget är, tillsammans med Event in Skåne, Film i Skåne och Invest in Skåne, en del av marknadskoncernen Business Region Skåne, som offentligt ägs av Region Skåne (85 %) och Skånes kommuner (15 %) är ett kommunikationsföretag med statens och besöksnäringens uppdrag att internationellt marknadsföra Sverige som resmål och att marknadsföra varumärket Sverige. Marknadsföringen riktas till en utvald målgrupp och på 12 prioriterade utlandsmarknader. Svensk turistindustri står för 2,9 procent av BNP, omsätter 264 miljarder kronor och sysselsätter drygt 162 300 personer (räknat i helårsverken). Exportvärdet är 98,8 miljarder kronor. (Källa: Tillväxtverket, siffrorna avser 2011.) 


Visa alla nyheter