Hoppa till innehåll
Pressrelease9 september 2019

Sverige är vackert och äkta, tycker utländska turister

Uppfattningen om landet Sverige bland resvana, medvetna resenärer i utlandet är positiv – och mycket stabil. Det som utländska turister associerar landet Sverige med allra mest är ”vackert”, ”unik och tillgänglig natur” och ”äkthet”. Samtidigt uppfattas flera andra länder på samma sätt. Det visar en ny undersökning från Visit Sweden.
ixaiyfzvmsb8dlnlt4qv.jpg

Uppfattningen om landet Sverige bland resvana, medvetna resenärer i utlandet är positiv – och mycket stabil. Det som utländska turister associerar landet Sverige med allra mest är ”vackert”, ”unik och tillgänglig natur” och ”äkthet”. Samtidigt uppfattas flera andra länder på samma sätt. Det visar en ny undersökning från Visit Sweden.

”Sprakande blomsterängar, barrskog, så långt ögat når. Stora sjöar smälter in i landskapet, och stränderna pryds av traditionellt röda trähus med vita fönster.” Så skriver en av de internationella tidningar som hyllat Sverige i sommar*.

När Visit Sweden nyligen frågade turister i sju länder om hur de uppfattar Sverige är de vanligaste associationerna ”vacker natur/omgivning”, ”unik, orörd natur som är tillgänglig för alla” och ”äkthet, naturligt och okonstlat”. Men Sverige uppfattas också som modernt och hållbart.

- Natur och äkthet är starka och självklara delar av Sveriges varumärke hos våra resenärer. Det finns en längtan att få uppleva det på plats och Visit Sweden vill inspirera turisterna att hitta genuina upplevelser över hela landet under olika säsonger. Det gör att de vill stanna länge och uppleva mycket – vilket leder till en mer långsiktig tillväxt för turistföretagen, säger Ewa Lagerqvist, vd för Visit Sweden.

Vad utländska turister förknippar med Sverige är stabilt över lång tid. De vanligaste associationerna till Sverige är i stort sett desamma som tidigare undersökningar, den senaste från 2016. Den största skillnaden är att Sverige nu tenderar att uppfattas som mer nytänkande och progressivt och i högre grad förknippas med ny teknik och innovation.

- Vi jobbar för att sprida berättelser om Sverige och stärka våra fördelar som land och destination. Inför och under sommaren har det till exempel publicerats över tusen artiklar om Sverige som resmål i internationella medier, fortsätter Ewa Lagerqvist.

När turisterna i undersökningen ombads jämföra Sverige med länder som Norge, Danmark, Finland och Kanada blir det däremot tydligt att Sverige inte uppfattas som helt unikt; det vi förknippas med gäller i stort också för konkurrerande destinationer. Det gäller nästan alla associationer med två undantag: Litteratur och film samt Musik, där turisterna tycker att Sverige sticker ut jämfört med andra länder.

De främsta associationerna till landet Sverige
…i Visit Swedens målgrupp Den globala resenären. Respondenterna har valt vilka fasta påståenden man tycker stämmer på Sverige och minst tre andra länder. Andel respondenter som håller med om påståendet står inom parentes.
1. Vackert (naturen, omgivningarna) (82%)
2. Har en unik orörd natur tillgänglig för alla (78%)
3. Äkthet – naturligt och okonstlat (74%)
4. Öppenhet och frihet (bejakar olikheter och låter människor uttrycka sig fritt) (73%)
5. Hälsosam livsstil (72%)
6. Hållbarhet (miljö, turism, socialt) (71%)
7. Modernt (71%)
8. Omtänksamhet och vänlighet (71%)
9. Nytänkande och progressivt – ett land i framkant (65%)
10. Ny teknik och innovation (64%)
11. Design (59%)
12. Litteratur och film (56%)
13. Är ett land man hör talas om mer och mer (55%)
14. Musik (54%)
15. Mode (45%)

* ”Bunte Blumenwiesen, Nadelwälder, so weit das Auge reicht. Große Seen fügen sich in die Landschaft ein, das Ufer ist geziert von traditionell rot gestrichenen Holzhäusern mit weißen Fenstern.”
Zara Stein, Rhein Zeitung, 17 augusti

För mer information

Bitte Olsson, pressansvarig Visit Sweden, [email protected], tel 0705-25 04 56 

Visa alla nyheter