Hoppa till innehåll
Pressrelease13 november 2019

Visit Sweden förändrar marknadsprioriteringar: Marknadsföring av Sverige koncentreras till Europa och långväga marknader

Visit Sweden anpassar nu sina marknadsprioriteringar för att nå fler turister som är intresserade av Sverige. Med start från 2020 ska bolaget lägga större kraft på marknadsföring i länder med stor tillväxtpotential och där de statliga investeringarna gör störst nytta för hela Sverige. Därför inleder Visit Sweden nu fackliga förhandlingar för att under 2020 avveckla verksamheten i Norge och Danmark
rodtelaysdfols8ig73y.jpg

Visit Sweden anpassar nu sina marknadsprioriteringar för att nå fler turister som är intresserade av Sverige. Med start från 2020 ska bolaget lägga större kraft på marknadsföring i länder med stor tillväxtpotential och där de statliga investeringarna gör störst nytta för hela Sverige. Därför inleder Visit Sweden nu fackliga förhandlingar för att under 2020 avveckla verksamheten i Norge och Danmark.

I flera länder finns stora volymer av resenärer som gärna vill resa till Sverige på semester, enligt Visit Swedens målgruppsanalyser. Enbart i Tyskland beräknas 25 miljoner människor planera en resa till Sverige de närmaste åren, och i USA finns motsvarande 19 miljoner.

Visit Sweden anpassar nu sitt val av prioriterade utlandsmarknader för att få mer finansiella resurser att nå stora grupper av resenärer som kan tänka sig att välja Sverige i stället för andra resmål. Under 2020 avvecklas successivt Visit Swedens marknadsföring i Norge och Danmark, där man har samordnat en stor mängd svenska regioner, destinationer och produktägare i samlade Sverigekampanjer. Visit Sweden kommer nu att överlåta denna marknadsföring till besöksnäringen.

- Det är ett mycket tråkigt besked att ge till våra uppskattade kollegor i Oslo och Köpenhamn, men det är ett strategiskt val vi måste göra. Våra medarbetare i Norge och Danmark har arbetat upp dessa marknader och ökat intresset för att vilja upptäcka Sverige, och det har uppskattats enormt mycket, säger Ewa Lagerqvist, vd för Visit Sweden.

Visit Sweden kommer att fortsätta stötta besöksnäringen med data och insikter om norska och danska resenärer. De marknadsaktiviteter som är avtalade för 2019 och som sträcker sig in i 2020 kommer att genomföras.

- Resandet från Norge och Danmark är enormt viktigt för Sverige. Men vi tror på att besöksnäringen själva har stor egen kraft och kunskap att marknadsföra sina olika destinationer och upplevelser direkt i de länderna. Vi kommer stötta dem att ta över ansvaret under 2020, fortsätter Ewa Lagerqvist.

Visit Swedens vägval att inte satsa på närmarknader utan locka fler av de miljontals Sverigeintresserade i främst Tyskland, Storbritannien, Nederländerna, Frankrike, USA, Kina och Indien har baserats på att besöksnäringen i Sverige och internationellt har utvecklats snabbt de senaste åren. Idag finns en större mognad kring kommunikation och fler möjligheter att nå resenärer direkt via digitala resetjänster.

- Visit Sweden har i uppdrag att öka intäkterna till Sverige och till besöksnäringens företag på lång sikt. Med den finansiella situation vi har tror vi att vi gör mest nytta genom att skapa mer imageskapande Sverigemarknadsföring i de länder där det finns många resenärer som är nyfikna på landet. Den kan sedan leda vidare till mer detaljerad information och bokning hos andra i besöksnäringen, fortsätter Ewa Lagerqvist.

Norge och Danmark är Sveriges största respektive tredje största utlandsmarknader och Visit Sweden beräknar att resandet från närmarknaderna kommer att hålla i sig de närmaste åren. Resenärer från grannländerna känner redan till Sverige väl och har större behov av detaljerad information än andra utlandsmarknader.

- Ur hållbarhetsperspektiv är det viktigt att turismen från närmarknaderna fortsätter att utvecklas, men just nu har inte Visit Sweden resurser att samordna en nationell marknadsföring där. Vi kommer att jobba för långsiktig tillväxt för Sverige genom om att på utvalda marknader fånga upp de stora grupper av resenärer som vi vet kommer att fortsätta resa framöver, och som är nyfikna på Sverige som ett hållbart och jämställt land. Det är en investering som inga andra aktörer gör och där vi i vår roll som nationell turistorganisation kan göra stor nytta, avslutar Ewa Lagerqvist.

För mer information


Bitte Olsson, pressansvarig Visit Sweden, [email protected], tel 0705-25 04 56 

Visa alla nyheter