Hoppa till innehåll
Nyhet28 februari 2024

Visit Sweden gör rekordresultat 2023 och rankas som världens 13:e bästa marknadsföringsbolag

Genom fler än 8100 publicerade artiklar i över 40 länder på alla kontinenter, drygt 8 miljoner engagerade besökare och följare på sajter och i sociala medier samt närmare 100 000 prenumeranter av bolagets nyhetsbrev, var räckvidden för Visit Swedens marknadsföring rekordartade 2,7 miljarder personer år 2023. Visit Sweden rankas nu som världens 13:e bästa marknadsföringsbolag.
RekordresultatVisitSweden2023
Foto: Jonas Borg

- Med de resurser vi förfogar över, gör våra 51 medarbetarna på Visit Sweden ett fantastiskt arbete varje dag med att öka intresset för Sverige som resmål, som aldrig uppmätts vara större än nu, säger Visit Swedens stolta vd Susanne Andersson.

- En viktig del av framgången beror på datadrivna och digitala arbetssätt och tvärfunktionella team med effektiva strukturer där vi omvandlar strategier till handling som skapar engagemang, säger Susanne.

Det statliga marknadsföringsbolaget Visit Sweden räknar inte rekord i intäkter eller försäljning – utan i intresse för resmålet Sverige och räckvidd, hur många som tagit del av marknadsföringen.

Visit Swedens uppdrag är helt enkelt att genom imagemarknadsföring skapa internationellt intresse för turistlandet Sverige hos den målgrupp som har störst potential att resa hit. I stark konkurrens med andra nationer och destinationer.

Ökat intresse för turistlandet Sverige 2023

Ökat intresse för Sverige som turistland, mäts bland annat genom reserelaterat googlande om Sverige, som ökar i takt med Visit Swedens marknadsföring – något som syns i de länder Visit Sweden marknadsför Sverige, bland annat Tyskland, Nederländerna, Storbritannien, Frankrike, USA och delar av Norden.

Stärkt, positiv bild av Sverige som når fram

Turism och marknadsföring av Sverige som turistland håller den positiva Sverigebilden och mediebilden stadigt under armarna i utmanande tider och bidrar effektivt till svensk ekonomi och export. Visit Sweden når genom sin kreativa marknadsföring fram till människor och räckvidden på 2,7 miljarder under 2023 är ett kvitto på hur den positiva bilden av resmålet Sverige når ut.

Den positiva bild av Sverige, som förmedlas genom Visit Sweden, gynnar utöver besöksnäringen även andra svenska verksamheter. Det innebär att Visit Swedens arbete stärker attraktionskraften för platser i Sverige som till exempel behöver attrahera nya invånare, kompetens och investeringar.

Visit Sweden uppfyller de ekonomiska målen för bolaget

Visit Sweden får ett statligt anslag som år 2023 var det 104,6 miljoner kronor. Visit Sweden uppfyllde de ekonomiska målen för 2023 om en positiv rörelsemarginal om 0,5 procent och en soliditet på 41 procent.

Nöjdare kunder och användare av Visit Swedens tjänster och service

Visit Sweden förstärker den svenska besöksnäringens förmåga att marknadsföra sina erbjudanden och därmed resmålet Sverige, genom att förmedla fakta, insikter och kunskaper om målgrupper, marknader och marknadsföring – utan kostnad för svenska företag. Bolaget erbjuder även aktiviteter till företag för att nå ut till potentiella, internationella kunder.

Sju av tio av Visit Swedens kunder och användare i besöksnäringen anger i bolagets Nöjd Kund Index år 2023 att Visit Sweden bidrar med ökad affärsnytta. Detta är ett mål som Visit Sweden satt för år 2025 – som redan nu uppnås.

Visit Sweden rankat som världens 13:e bästa marknadsföringsföretag av WARC Media 100

2023 listas Visit Sweden (och Sveriges Regering) som världens 13:e bästa marknadsförare av ansedda WARC i rankningen ”WARC Media 100”. Sedan 1999 har WARC Media 100 bedömt och rankat världens bästa globala marknadsföringskampanjer och mediaföretag, enligt en metod som tagits fram i samarbete med King´s College i London. WARC Media 100 bygger på resultat från en lång rad internationella rankningar och listningar och fungerar som globalt benchmark och jämförelse av likvärdiga marknadsförare.

Visit Sweden blev även utnämnd till Top 100 Marketing Team Award av OnCon Icon Awardsunder 2023.

Mer pressinformation

Presskontakt Visit Sweden

Pressbilder, personal Visit Sweden

Pressbilder för fritt bruk

_____________________________

Grafik: Internationellt, reserelaterat googlande om Sverige,Bloom Consulting, Digital Demand

Fler utmärkelser och priser för Visit Swedens kampanjer under 2023:

Discover the Originals

Spellbound by Sweden

Cover Sweden

Sweden (not Switzerland)

Reebot US, nordisk gemensam aktivitet

Visa alla nyheter