Hoppa till innehåll
Bild från ett restaurangkök. En person håller fram en skål med morötter i olika former i ena handen och i andra handen fler morötter med blast.
Foto: Tina Stafrén/imagebank.sweden.se

Miljö- och klimatsmarta lösningar är nyckeln

Ett medvetet resande var temat för den kongress som Global Sustainable Tourism Council (GSTC) höll i Stockholm i april 2024. Som ett steg i kunskapsdelningen kring kongressen har vi i den här artikeln samlat resonemang och utdrag från de föreläsningar som skedde inom området miljö och klimat och de smarta lösningar som finns idag. De nya GSTC-kriterierna inom MICE (möten och evenemang) och attraktioner berörs också helt kort.
Senast uppdaterad:14 juni 2024

1. Gröna transporter

Transporter är en stor utmaning inom hållbar turism och står ofta för cirka 50% av semesterns koldioxidavtryck. Vi är alla eniga om att det behöver komma fram nya sätt att resa och ny teknik för att minska utsläppen, som fossilfria bränslen och elektrifierade transportmedel. Problemet är att tillgängligheten och kapaciteten för dessa nya tekniker fortfarande är begränsad.

Ett intressant exempel var elektrifierade sightseeingbåtturer i Stockholm, som marknadsförs för sin komfort (tysta och utan diesellukt) snarare än sin hållbarhet. Det diskuterades också luftskeppsresor som ett möjligt alternativ för långdistansflygningar, även om de är dyra och betraktas som en lyxprodukt. Sedan berättades det hur långt man kommit med att elektrifiera flyget.

Morgondagens hållbara resa

Men för att minska koldioxidavtrycket inom turism behövs både teknisk utveckling och en förändring i hur vi tänker kring resor. Vi behöver skapa nya resesätt och förändra våra vanor och upplevelser kring mobilitet, exempelvis resa långsammare där transporten mer blir en del av reseupplevelsen. Detta behöver också kommuniceras på ett sätt som gör det attraktivt och normalt för resenärerna.

Fördjupa dig i ämnet:

Moderator för passet: Holger Sigmund – Co-Creator, Tourism Impact sammanfattar kort vad som kom fram från passet. Textning på svenska och engelska finns under "cc/subtitles".

2. Minskning av matavfall

Eftersom uppskattningsvis en tredjedel av all mat som produceras går till spillo varje år handlar hantering av matavfall inte bara om att minska kostnaderna, utan är en viktig aspekt av hållbarhet. I den här sessionen presenterades konkreta strategier för att minimera matsvinnet inom hotell- och restaurangbranschen, ur flera synvinklar: avfallsfria och växtbaserade måltider, hotellkök, omvandling av överskottsmat till kvalitetsmåltider samt regionala initiativ.

Matsvinn är ett kritiskt ämne för hållbarhet, särskilt inom turismsektorn. En tredjedel av all mat som produceras för människokonsumtion slösas bort, vilket bidrar till cirka 8% av de globala växthusgasutsläppen. Att minska matsvinn kan även mätta de två miljarder människor som behöver den. Även om vi inte exakt vet hur mycket mat som slösas bort i hotell- och restaurangbranschen, står konsumtion utanför hemmet för cirka 15% av matsvinnet globalt. Matsvinn medför kostnader i både tid och pengar eftersom maten lagats av personal men kanske inte konsumerats av gäster och svinnet kan ske i alla stadier från produktion till konsumtion.

Några av tipsen från panelen:

 • Ta vara på alla delar av varje råvara, föreläsaren gav exempel på en vattenmelon vars vita innanmäte och skal också kan användas till olika saker.
 • Förvara råvaror "som man förvarar en svart tryffel", dvs optimalt för att den ska räcka länge.
 • Samarbeta med livsmedelsbutiker och ta hand om mat med kort datum, stoppa mognadsprocessen i råvaran, tillaga den och sälja tillbaka till livsmedelsbutiken som paketerade produkter i form av matlådor.
 • Använd AI-verktyg som mäter/identifierar matsvinnet (ex Winnow). Går även att mäta matsvinnet manuellt genom att gå igenom sopkorgen vid slutet av dagen/kvällen och titta på vad matsvinnet består av, använd lärdomarna till att skapa nya vanor.
 • Bufféer är ofta problematiska sett utifrån matsvinn, goda exempel finns där man t ex testat mindre tallrikar på buffén.
 • Involvera kockarna och få dem att tänka om för att minska just matsvinn. Matsvinnet kan förebyggas redan när menyn skapas.

Genom att tänka på detta sätt kan vi minska matsvinnet och skapa hållbara affärsmodeller. Sammanfattningsvis är det en komplex utmaning, men med rätt insatser kan matsvinnet minskas effektivt.

Fördjupa dig i ämnet:

Moderator för passet: Koko Tang – Founder, Colorful Earth; GSTC Board Member, sammanfattar kort vad som kom fram från passet. Textning på svenska och engelska finns under "cc/subtitles".

3. Hållbarhet i attraktioner

Hållbarhet i attraktioner innebär hantering av energi, vatten, natur- och djurskydd. Det kan även handla om att sätta in kapacitetsbegränsningar, dynamisk prissättning och förlängda säsonger för att minimera överbeläggning. [TO1] Det kräver tydliga mål och att de kommuniceras strategiskt till både besökare och medarbetare.

I den här sessionen berättar paneldeltagarna, från kända nöjesattraktioner, om hur man gör attraktioner mer hållbara utan att det blir för komplicerat.

Sammanfattande tankar från panelen:

 • Nyckeln till ett framgångsrikt hållbarhetsarbete inom attraktioner är att ha tydliga mål, strategier, systematisk uppföljning, en flexibel och innovativ kultur som främjar hållbarhet på arbetsplatsen. Att kombinera nöje med hållbarhet och lyckas kommunicera det till medarbetare och besökare är nyckeln, nämnde flera av paneldeltagarna.
 • Det är viktigt att få medarbetarna engagerade och delaktiga och få dem att inse sin roll i hållbarhetsfrågorna.
 • Man enades också om att hållbarhet är bra för affärerna och att det är viktigt att beräkna den ekonomiska effekten av sociala frågor. Framgångsrika företag och entreprenörer prioriterar visionärt ledarskap och holistiska affärsmodeller framför att bara fokusera på ekonomiska siffror, och förstår att avkastningen på investeringen också kan omfatta immateriella fördelar.
 • Attraktioner i Sverige har en betydande inverkan på den lokala turismsektorn och flera nöjesparker har arbetat systematiskt med hållbarhet i decennier, med fokus på att minimera negativ påverkan, skapa andra värden och tänka långsiktigt.
 • Men generellt sett så har branschen varit sen när det gäller att ta itu med hållbarhet inom nöjesparker och attraktioner. Kanske på grund av bristen på efterfrågan från konsumenterna och trycket från samhället, men förändringen i konsumenternas förväntningar kommer att få betydande konsekvenser för företagen i framtiden.
 • Hållbarhet i ett globalt sammanhang varierar beroende på ekonomisk utveckling, där mer utvecklade regioner fokuserar på miljömässig hållbarhet och mindre utvecklade regioner prioriterar social och ekonomisk hållbarhet, och ideella attraktioner har mer erfarenhet av att balansera värdeerbjudanden än vinstdrivande organisationer.
 • Större företag ligger ofta före när det gäller att tillämpa hållbara affärsmetoder, men branschen har verktygen för att hantera hållbarhet på ett systematiskt och ambitiöst sätt, oavsett konsumenternas efterfrågan.

Fördjupa dig i ämnet:

4. Hållbara konferenser, evenemang och möten

I takt med att det internationella resandet ökar, ökar också efterfrågan på hållbara konferenser, evenemang och mindre möten. Utmaningar här kan ligga i resandet till och från konferensen ofta flygresor, att hitta hållbara leverantörer, budgetbegränsningar och brist på kunskap och medvetenhet bland personal. MICE-sektorn är en del av turismnäringen och kan och bör också sträva mot hållbar utveckling.

Utvalda tankar från panelen:

 • Pandemin har omformat mycket av prioriteringarna för mötesplanerare, nu är det mer viktigt att skapa meningsfulla kontakter och erbjuda ett innehåll av hög kvalitet snarare än traditionellt nätverkande toppat med underhållning.
 • Viktigt att den som är värd för mötet lyfter platsen och det lokala sammanhanget och exempelvis använder sig av lokala produkter och tjänster.
 • Gör möten som är mer engagerande och underhållande. Utveckla nya mötesformat som underlättar nätverkande och diskussioner.
 • Finns ett behov av tydlighet i fråga om standarder, certifiering, utbildning och innovativa lösningar inom MICE-industrin.
 • Panelen berättade om initiativ som tagits för att minska flygresornas klimatpåverkan genom att samarbeta med flygbolag kring användningen av hållbart flygbränsle och utforska andra alternativa lösningar som vätgas och elflygplan.
 • Flygets miljöpåverkan är en av de största utmaningarna för MICE-industrin, som därför bör lobba för snabbare lösningar eftersom behovet av fysiska möten kvarstår.
 • För att säkerställa meningsfulla samtal och förslag från deltagarna, diskuterades förändringar i formatet konferenser. Nätverkande och inkludering är avgörande för MICE-industrin, med en växande fokus på hållbarhet, data, AI och transformativa möten. Målet är att skapa upplevelsebaserade och tillgängliga konferenser inom de kommande fem åren, som främjar positiv inverkan på de destinationer som besöks.
 • MICE-industrin måste omprioritera och ta ansvar för möteskvaliteten, genom att införliva nya kompetenser och mötesdesign samt utbilda leverantörer att prioritera mötets syfte över traditionell gästfrihet.
 • Framgång i möten är subjektivt och bör mätas utifrån organisationens egna mål, med hjälp av innovativa format för nätverkande och diskussion.

Fördjupa dig i ämnet: