Hoppa till innehåll
Lollo tipsar

Hur du kan tänka kring att erbjuda olika språk på din hemsida

Just nu sker en snabb förändring hos företag kring vilka språk som ska finnas tillgängliga på deras hemsida. Många i besöksnäringen går från att skapa unikt innehåll på olika språk till att översätta sina texter med hjälp av Google Translate eller liknande tjänst. Louise Blomberg, digital analytiker på Visit Sweden har skrivit en artikel om detta.

Det är inte lätt att veta hur en ska tänka med sin hemsida och tillgängliga språkversioner. Men det finns verktyg för att underlätta beslutsprocessen och för att förstå behoven hos dina besökare.

 1. Till vem riktar du dig?
 2. Har du en stor potentiell målgrupp utomlands?
 3. Hur viktig information kring ditt företag behöver du kommunicera?

T.ex på vår globala hemsida mot engelskspråkiga besökare (visitsweden.com) har vi en högre andel holländare och tyskar än till exempel fransmän, trots att vi erbjuder samma innehåll på deras lokala språk. Vi kan även se i våra egna kanaler att fler utländska besökare numera söker på engelska allt mer. Trots det, vet vi genom undersökningar vi gjort, att 9 av 10 utländska besökare föredrar att inhämta kunskap kring resor på sitt modersmål.

Det finns flera olika sätt att implementera möjligheterna på, samt för- och nackdelar. Nedan listar vi hur du kan tänka.

En rekommendation och ett tips!

Vi rekommenderar att om du inte har möjlighet att implementera ett plugin till ditt CMS (alternativ 4) för att kunna redigera innehållet manuellt och därmed få unika sidor på olika språk, är att i alla fall skapa några övergripande sidor på de språk som din målgrupp efterfrågar. Ett tips är att kolla i Google Analytics vart dina besökare kommer ifrån för att välja möjliga språkversioner. Glöm inte att följa upp hur det gick!

Läs mer om digital marknadsföring och distribution

Här finns ytterligare tre artiklar i vilka du kan fördjupa dig i de förändringar som skett efter pandemin.

 • anna_hållams-kayaking-7352-7.jpg
  Foto: Anna Hållams/Imagebank.sweden.se
  Artikel

  Digital marknadsföring och distribution - efter pandemin

  April 2022. Pandemiåren var tuffa för besöksnäringen generellt och speciellt för aktivitetsföretagen. Den stora frågan inför 2022/23 är hur stort kundunderlaget är och hur företagen ska rikta sin marknadskommunikation för att nå dem och i vilka kanaler detta ska ske.

 • Tripadvisor_Foto_Catarina_Wahlbeck_GUN01566_2_ny(1).jpg
  Foto: Catarina Wahlbeck/imagebank.sweden.se
  Artikel

  Omdömessidor och dess effekt på marknadsföring

  April 2022. I vår senaste målgruppsundersökning 2021 ser vi att hela 30% inspireras av andra resenärers bedömningar. I den här artikeln kommer vi berätta om vilken effekt omdömessidor har på din marknadsföring.

 • simon_paulin-staying_connected-6631.jpg
  Foto: Simon Paulin/imagebank.sweden.se
  Artikel

  6 tips för att lyckas med att marknadsföra i sociala medier

  April 2022. Under de senaste åren har vikten av sociala medier ökat exponentiellt, både som en plattform för marknadskommunikation och som en plattform för försäljning av produkter och tjänster.