Hoppa till innehåll
Lollo tipsar

Hur du kan tänka kring att erbjuda olika språk på din hemsida

Just nu sker en snabb förändring hos företag kring vilka språk som ska finnas tillgängliga på deras hemsida. Många i besöksnäringen går från att skapa unikt innehåll på utvalda språk till att översätta sina texter med hjälp av Google Translate eller liknande tjänst. Louise Blomberg, digital analytiker på Visit Sweden har skrivit en artikel om detta.

Idag kan en besökare välja att översätta en webbsida direkt i webbläsaren till upp mot 130 olika språk. Med några få knapptryck ökar tillgängligheten av information och inspiration till en större del av befolkningen.

Det är inte lätt att veta hur en ska tänka med sin hemsida och tillgängliga språkversioner. Men det finns frågor att ställa för att underlätta beslutsprocessen och för att förstå behoven hos dina besökare.

 1. Till vem riktar du dig? Är de unga eller lite äldre?
 2. Har du en stor potentiell målgrupp utomlands? Vilket språk föredrar dom?
 3. Hur viktig är den information kring ditt företag och dina tjänster som du behöver kommunicera och nå ut med? Ju viktigare desto större krav på lokala språk.

På Visit Swedens globala hemsida mot engelskspråkiga besökare (visitsweden.com) har vi en hög andel britter och amerikanare men även svenskar. Vi har även en högre andel holländare och tyskar än till exempel fransmän, trots att vi erbjuder samma innehåll på deras lokala språk. Vi kan även se i våra egna kanaler att fler utländska besökare numera söker på engelska allt mer.

Trots det, vet vi genom undersökningar vi gjort, att 9 av 10 utländska besökare föredrar att inhämta kunskap kring resor på sitt modersmål (Eurostat. 2016 Adult Education Survey). En nyare undersökning vi gjort på tyskar visar att 3 av 5 använder en hemsida på engelska om det egna språket saknas (Online Survey Germany 2023, GWI). Här ser det olika ut beroende på ålder, där de unga i högre grad kan använda en hemsida på engelska men där de äldre föredrar tyska.

Vår fortsatta rekommendation är att fortfarande erbjuda lokala språk på din hemsida för de marknader som är störst för just dig.

Har du inte möjlighet i form av tid eller resurser att manuellt hantera detta så finns det flera olika sätt att implementera språkversioner, även för- och nackdelar med dessa.

Nedan listar vi hur du kan tänka.

En rekommendation och ett tips!

Vi rekommenderar att implementera ett plugin till ditt CMS (alternativ 4) för att kunna redigera innehållet manuellt och därmed få unika sidor på olika språk. Det är den bästa lösningen för både sökmotorer och kvalitetssäkring. Ett tips är att kolla i Google Analytics vart dina besökare kommer ifrån för att välja möjliga språkversioner. Glöm inte att följa upp hur det gick!

Läs mer om digital marknadsföring och distribution

Här finns ytterligare tre artiklar i vilka du kan fördjupa dig i de förändringar som skett efter pandemin.

 • anna_hållams-kayaking-7352-7.jpg
  Foto: Anna Hållams/Imagebank.sweden.se
  Artikel

  Digital marknadsföring och distribution - efter pandemin

  April 2022. Pandemiåren var tuffa för besöksnäringen generellt och speciellt för aktivitetsföretagen. Den stora frågan inför 2022/23 är hur stort kundunderlaget är och hur företagen ska rikta sin marknadskommunikation för att nå dem och i vilka kanaler detta ska ske.

 • Tripadvisor_Foto_Catarina_Wahlbeck_GUN01566_2_ny(1).jpg
  Foto: Catarina Wahlbeck/imagebank.sweden.se
  Artikel

  Omdömessidor och dess effekt på marknadsföring

  April 2022. I vår senaste målgruppsundersökning 2021 ser vi att hela 30% inspireras av andra resenärers bedömningar. I den här artikeln kommer vi berätta om vilken effekt omdömessidor har på din marknadsföring.

 • simon_paulin-staying_connected-6631.jpg
  Foto: Simon Paulin/imagebank.sweden.se
  Artikel

  6 tips för att lyckas med att marknadsföra i sociala medier

  April 2022. Under de senaste åren har vikten av sociala medier ökat exponentiellt, både som en plattform för marknadskommunikation och som en plattform för försäljning av produkter och tjänster.