Hoppa till innehåll
Archipelago ferries
Foto: Simon Paulin/imagebank.sweden.se

Ett sammandrag av paketreselagen - del 1

I den här filmen kommer du lära dig vad paketreselagen innebär för dig som arrangör av paketresor. Hur definieras paketresor och vilka undantag från lagen finns det. Vilka krav ställer det på dig som researrangör. Se filmen där Jonas Thyberg berättar om lagen, så summerar vi efteråt.
Senast uppdaterad:27 februari 2024

Red.not 2024: Det finns ett förslag till ändringar i resegarantilagen som behandlas av finansdepartementet just nu, det kommer att medföra att resegarantilagen ändras. Ändringarna kommer dock sannolikt först att träda i kraft tidigast 1 januari 2025.

Det finns även ett förslag från EU-Kommissionen till ändringar i det EU-direktiv som ligger till grund för paketreselagen. Eftersom det rör sig om EU-lagstiftning som därefter ska implementeras i svensk rätt, så ligger dessa ändringar åtminstone tre år fram i tiden.

Längd 18.09 minuter.

En sammanfattning av Jonas film om paketreselagen

Lagen trädde i kraft 2018 och bygger på ett tvingande EU-direktiv, vilket innebär att alla medlemsländer måste införa reglerna – Sverige kan alltså inte avtala bort lagen. Paketreselagen är tvingande för alla resor som omfattas av lagen, oavsett om resan riktar sig till konsumenter eller affärsresenärer.

Det finns dock tre undantag då paketreselagen inte gäller:

 1. Om resan understiger 24 timmar, dvs om inte inkvartering över natten ingår.
  Exempel: En teaterbussresa där resan består av ett resmål, t ex till Göteborg, samt en teaterföreställning på kvällen men bussen åker hem samma kväll. Säljer du däremot en bussresa med hotellnatt och teaterbiljett så räknas det som en paketresa och omfattas därmed av lagen.
 2. Resor som tillfälligt erbjuds för en begränsad grupp på ideell basis. Tanken är att idrottsföreningar, församlingar, skolor och liknande, som gör en resa för sina medlemmar/elever inte ska omfattas av paketreselagen. Villkoret är att resan riktas till en avgränsad grupp, en skola får erbjuda en resa till sina elever men inte till allmänheten. Det ska vara på ideell basis och det får inte finnas ett vinstsyfte med resan.
 3. Köpts på grundval av ett avtal om anordnande av affärsresor.

Förutsättningar för undantaget för affärsresor

Förutsättning för undantaget är att det måste finnas någon form av ramavtal mellan arrangören och företaget. Avtalet måste ha träffats innan en resa säljs. Man kan träffa bägge avtalen samtidigt men det är viktigt att ramavtalet skrivs på först. Det bör vara ett avtal man skriver under och inte skickar emellan parterna via mail. Ett ramavtal är ett avtal som ska gälla för alla resor som kunden köper under tiden avtalet löper. Ett avtal som gäller för endast en resa är en paketresa och därmed ett paketreseavtal och inte ett ramavtal.

Avtalet bör vara tidsbegränsat eller innehålla rätt att säga upp avtalet.


Har du tecknat ett ramavtal med kund så gäller inte paketreselagen!

Viktigt för dig som arrangerar är att ta fram egna villkor med avbokningsregler, avbokningskostnad och friskrivningar för t ex force majure.

Definitioner

Arrangör – en näringsidkare som sätter ihop och som själv, eller genom återförsäljare, säljer paketresor.

Återförsäljare – en annan näringsidkare än arrangören som säljer paketresor som satts ihop av en arrangör. Ex, resebyrån som säljer en charterresa med något reseföretag.

Resetjänst, exempel:

 • Transport, spelar ingen roll vilket transportslag; båt, buss, tåg, flyg, transfer mellan hotell och flygplats.
 • Inkvartering, alla typer av inkvarteringar; B&B, hotell. Men inkvarteringen ska vara en egen tjänst och inte en del av transporten. En sovkupé på ett nattåg gör inte tågbiljetten till en paketresa, utan då ses inkvarteringen som ett led i transporten. En kryssning ses däremot som en paketresa, för där anser man inte att inkvarteringen är en del av transporten.
 • Hyrbil, hyra av MC.
 • Annan turisttjänst, som utgör minst 25% av resans pris, eller utgör väsentlig del. Teaterbesök, inträde till museum, entré till safaripark, liftkort, skidhyra, kanothyra. Det kan i princip vara vad som helt som en turist kan tänkas ta sig för på turistmålet.

Paketresa
En kombination av minst två olika typer av resetjänster som sätts ihop av en näringsidkare innan ett avtal om samtliga resetjänster ingåtts.
En paketresa måste vara en resa som minst innehåller både en transport och inkvartering, eller inkvartering och en teaterbiljett, dvs två olika typer av resetjänster (se ovan).
Även skräddarsydda resor omfattas, dvs resor som sätts ihop till en paketresa tillsammans med kunden, förutsatt att det sätts ihop innan avtalet sluts.

Vad räknas då som en paketresa?

Resan måste enligt definitionen ovan innehålla minst två olika typer av resetjänster som:

 • Köps från ett försäljningsställe, dvs om tjänsterna valts ut innan betalning.

Köper du t ex en flygbiljett på ett ställe och betalar den där, för att sedan googla upp en inkvartering och betala den, så är det inte en paketresa. Bokar du därmed allt på samma hemsida och betalar det samtidigt så räknas det som en paketresa.

 • Säljs, erbjuds eller debiteras för ett gemensamt pris, då blir det också en paketresa.
 • Säljs eller marknadsförs som en paketresa, eller antyder med något begrepp att det skulle vara en paketresa, då är det också en paketresa.
 • Sätts ihop av kunden på grundval av ett ”presentkort”, inte är så vanlig i Sverige. Det närmaste vi har i Sverige av den här typen, är upplevelseboxar där du t ex köper en weekend i Göteborg och ett Göteborgskort. Om Göteborgskortet uppgår till minst 25% av värdet på boxen så blir det en paketresa.

Som arrangör har du ett stort informationskrav

Ska du sälja en paketresa så har du som arrangör ett stort informationskrav. Paketreselagen innehåller omfattande krav på arrangören att lämna information till resenär innan avtalet blir bindande. Informationen bör alltid lämnas skriftligt så att man i efterhand kan visa vilken information kunden har fått.

De uppgifter som ska lämnas av arrangören innan avtal ingås är:

 • Arrangörens namn och kontaktuppgifter (säljer du en annan arrangörs paketresa är det väldigt viktigt att den arrangörens namn och kontaktuppgifter står).
 • Resetjänsternas huvudsakliga egenskaper (allt som en kund behöver veta för att fatta ett beslut om de ska köpa den här resan eller inte) t ex resmål, resplan, typ av transporter som ingår, typ av hotell som ingår, besök på de attraktioner som ingår, ingår det måltider behöver det informeras om etc. Allt behöver framgå.
 • Tala om resan är en gruppresa och i så fall hur många personer består gruppen av.
 • Krävs särskilda språkkunskaper. Ingår det en guidad rundtur så måste du tala om vilket språk guiden pratar.
 • Resans lämplighet för personer med nedsatt rörlighet.
 • Totalpris inklusive alla avgifter även om de betalas på plats. Säljer du t ex ett hotellrum någonstans i Europa så behöver kunden betala en hotellskatt på plats och det behöver du informera om.
 • Villkor om minsta antal resenärer för att resan ska genomföras.
 • Hälsobestämmelser, dvs vilka hälsokrav ställs för resmålet eller resan. Särskilt viktigt nu i Corona tider att man informerar kunden vad som gäller på resmålet.
 • Resenärens rätt att avbeställa paketresan och kostnaden för att avboka, dvs avbokningsavgift.
 • Möjlighet eller krav på att teckna en reseförsäkring.
 • Arrangören ska dessutom informera resenären genom ett standardformulär med information om vilka rättigheter resenären har och om resegarantin.

Det finns olika formulär beroende på om kunden köpt en resa på internet eller på annat sätt. Formulären finns att ladda ner på Konsumentverkets hemsida på svenska och engelska och information om dem så att du vet vilket du ska välja.

Resenären har rätt att få ett skriftligt avtal eller en bekräftelse som ska innehålla:

 • All förhandsinformation.
 • Klagomålshantering, dvs var ska kunden vända sig om han/hon inte är nöjd med något i paketresan.
 • Arrangörens ansvar för fel i paketresan.
 • Resenären är alltid skyldig att reklamera.
 • Arrangörens ansvar att tillhandahålla assistans. Arrangören har skyldighet att hjälpa sina resenärer om de t ex blir sjuka, eller behöver komma i kontakt med polis eller om de missat sin hemresa. Blir kunden utkastad från ett hotell så måste du hjälpa till att hitta ett nytt hotell tills kunden får åka hem. Alla kostnader som uppkommer får kunden stå för.
 • Uppgifter om resegaranti, dvs var och hur man ställt resegarantin. Och var kunden ska vända sig om han/hon vill ha ersättning från resegarantin.
 • Slutligen ska man informera om kundens rätt att överlåta paketreseavtalet. Som kund går det alltid att överlåta en paketresa.

Följderna om rätt information inte lämnas:

 • Ansvar enligt marknadsföringslagen, det värsta som kan hända är att du får ett föreläggande med vite att i fortsättningen lämna information som man tidigare inte lämnat.
 • Om resenär inte fått information om tilläggsavgifter eller avbokningsavgifter, behöver resenären inte betala dessa! T ex hotellskatten, då kan resenären kräva arrangören på de pengarna i efterhand.
 • Om en resenär drabbas av skada pga bristande information, kan arrangören bli ersättningsskyldig.
 • Om resenären pga bristande information inte kan delta i resan, t ex avsaknad av visum, ska arrangören återbetala kostnaden för resan till resenären.

Två kompletterande artiklar och föreläsningar:

 • Ski touring
  Foto: Anders Tedeholm/imagebank.sweden.se
  Presentation

  Ändringar i paketreseavtalet

  2024. Hur kan resenären avboka en paketresa och vad gäller för avbokningsregler? Vilket ansvar har en arrangör av paketresor? Jonas Thyberg, en av Sveriges kunnigaste inom området, reder ut begreppen kring avtal och villkor.

 • Sunset over the lake
  Foto: Alexander Hall/imagebank.sweden.se
  Presentation

  Resegarantilagen

  2024. För vilka resor ska en resegaranti lämnas? Vilka skyldigheter har du som researrangör att ställa en resegaranti och hur gör du det? I den här filmen förklarar Jonas reglerna i resegarantilagen och hur den i praktiken fungerar.