Hoppa till innehåll
Sunset over the lake
Foto: Alexander Hall/imagebank.sweden.se

Resegarantilagen

Resegarantilagen har funnits i Sverige sedan slutet av 1960-talet och den kompletterades senare med paketreselagen. Den nuvarande resegarantilagen trädde ikraft 2018 och bygger på samma direktiv som paketreselagen. Jonas Thyberg, en av Sveriges duktigaste advokater inom området berättar i den här filmen om lagen. En sammanfattning i text följer efteråt.
Senast uppdaterad:27 februari 2024

Red.not 2024: Det finns ett förslag till ändringar i resegarantilagen som behandlas av finansdepartementet just nu, det kommer att medföra att resegarantilagen ändras. Ändringarna kommer dock sannolikt först att träda i kraft tidigast 1 januari 2025.

Det finns även ett förslag från EU-Kommissionen till ändringar i det EU-direktiv som ligger till grund för paketreselagen. Eftersom det rör sig om EU-lagstiftning som därefter ska implementeras i svensk rätt, så ligger dessa ändringar åtminstone tre år fram i tiden.

Längd 17.08 minuter.

Sammanfattning av Jonas film om resegarantilagen och de skyldigheter som arrangörer har att ställa en resegarantier

Till skillnad från paketreselagen så innehåller inte direktivet detaljbestämmelser för resegaranti, utan det finns bara en bestämmelse om att medlemsstaterna har en skyldighet att se till att resenärer är skyddade om arrangören går i konkurs.

En garanti ska ställas för alla resor som omfattas av paketreselagen. Det kan röra sig om paketresor eller sammanlänkade researrangemang.

Resor som säljs under ett ramavtal, omfattas inte av paketreselagen, och ska således inte heller omfattas av resegaranti.

Definitionerna av paketresa, arrangör och återförsäljare är samma som i paketreselagen (se tidigare avsnitt) och så här förklarade Jonas vad som räknas som ett sammanlänkat researrangemang.

Sammanlänkat researrangemang

Ett sammanlänkat researrangemang måste innefatta minst två olika typer av resetjänster som köps genom separata avtal, med en, eller flera resetjänstleverantörer. Det finns två alternativ på sammanlänkade researrangeman, om en näringsidkare:

 • Underlättar resenärens val och betalningar av resetjänster vid ett enda besök hos näringsidkarens försäljningsställe (butik, telefonsamtal, online eller monter på mässa), eller
 • På ett riktat sätt underlättar köp av ytterligare resetjänst från en annan näringsidkare och avtalet om den resetjänsten ingår inom 24 timmar, från det första köpet.

Alternativ 1: Du köper en flygbiljett online på en resebyrå, checkar ut och betalar flygbiljetten och innan du lämnar sidan så kommer du på att du även ska köpa hotell. Du går in och klickar på hotellfliken och bokar hotell och betalar det. Du har inte betalat för de här tjänsterna tillsammans, du har inte valt ut dem innan du ska betala. Detta är ett exempel på ett sammanlänkat researrangemang.

Alternativ 2: Om du säljer en bussbiljett till en resenär och när du skickar över bekräftelsen till resenären så har du skickat med en länk till en annan hemsida där du rekommenderar att din kund bokar boende. Följer resenären den länken och bokar boende inom 24 timmar, då blir det också ett sammanlänkat researrangemang. Skickar du bekräftelsen efter 24 timmar så kan det aldrig bli ett sammanlänkat researrangemang även om du har skickat en länk till en annan hemsida.

Har du sålt ett sammanlänkat researrangemang så har du skyldighet att informera resenären om att det inte är en paketresa. På samma sätt som för paketresor så finns det på Konsumentverkets hemsida fem standardformulär som du ska använda dig av, när du sålt ett sammanlänkat researrangemang. Det står även på hemsidan när och hur du ska använda de olika formulären.

Glömmer du att informera om att det inte är en paketresa, då får du ansvara för den som om det vore en paketresa. Du har inget ansvar för resan, och de tjänster som ingår, du har bara skyldighet att ställa en resegaranti.

Garanti ska ställas av arrangören

Återförsäljare av andras arrangemang ska som huvudregel inte ställa resegaranti. En arrangör som är etablerad inom ett EU eller EES land kan ställa garanti i hemlandet för all försäljning. Det här skiljer sig från tidigare när man behövde ställa garantin i det land man sålde. Säljer man resor i Sverige och Danmark kan man ställa resegaranti i Sverige för alla de resorna. Tidigare var man tvungen att även ställa resegaranti i Danmark.

En återförsäljare av en paketresa anordnad av en arrangör utanför EU/EES är skyldig att se till att paketresan täcks av en garanti. Så antingen får man säkerställa att arrangören ställer garanti i något EU-land som täcker försäljningen, eller att det finns motsvarande system i arrangörens hemland som gör att resenärerna är skyddade.

En resegaranti behöver inte ställas om en paketresa inte innehåller transport och resenären betalar efter att resan har genomförts.

Garanti ska ställas innan paketresa erbjuds till försäljning, vilket är en liten skillnad mot det som gällde tidigare. Tanken är här att att du ska kunna testa och se om resenärer är intresserade av resan och om tillräckligt många kommer att boka, dvs du kan marknadsföra en resa och ta in intresseanmälningar och får du tillräckligt många intresserade kan du ställa en resegaranti och sen sälja börja sälja resorna.

Näringsidkare som ska bedriva arrangörsverksamhet, eller ska sälja paketresor, anordnade av arrangör utanför EU/EES, är skyldig att anmäla detta till Kammarkollegiet. Kammarkollegiet prövar om garanti ska ställas och fastställer garantins storlek. Det är även Kammarkollegiet som beslutar om en ställd garanti kan tas i anspråk. Tidigare gjordes detta av Resegarantinämnden, men i samband med att man införde den nya lagen så lades Resegarantinämnden ner, så nu är det en avdelning inom Kammarkollegiet som beslutar om resenär ska ha rätt till ersättning eller inte.

Garantin ska täcka återbetalning till alla resenärer vars resor inte blir av, dvs ställs en resa in så har resenären rätt att få tillbaka sina pengar enligt paketreselagen. Görs inte det kan resenären vända sig till resegarantin istället.

Om transport ingår i paketresan ska garantin även täcka hemtransport av strandsatta resenärer.

Garanti kan ställas på olika sätt

Enligt den gamla Resegarantilagen så kunde man bara ställa säkerhet genom bankgaranti/- betalningsutfästelse från försäkringsbolag. I och med den nya Resegarantilagen har man utökat sätten att ställa en garanti:

 • Bankgaranti/betalningsutfästelse från försäkringsbolag
 • Försäkring
 • Deponerade medel
 • Annat liknande åtagande (egentligen inte klart vad det kan vara men t ex ett antal företag går samman och betalar pengar i en fond, där fonden säkrar resegarantierna).

Det är upp till Kammarkollegiet att pröva om sättet att ställa garanti är tillräckligt.

Idag tillhandahåller Visita en kollektiv resegaranti till alla företag som ingår. Det finns vissa villkor, bland annat att man inte får ha en omsättning som överstiger 3 mkr, och man får inte sälja paketresor som innefattar persontransport.

Företag som har fått tillstånd av Kammarkollegiet och ställt resegaranti, är skyldigt att anmäla förändringar till Kammarkollegiet utan dröjsmål. Kammarkollegiet räknar ut hur stor säkerhet de ska ställa, så lägger de på ca 10% på det. Som huvudregel behöver du bara anmäla förändringar som överstiger 10% av det du tidigare har sagt till Kammarkollegiet.

Om man inte informerar, eller lämnar felaktiga uppgifter, eller om man säljer resor utan att ställt resegaranti, kan Kammarkollegiet besluta om sanktionsavgift. Avgiften bestäms utifrån bolagets omsättning föregående år och kan vara upp till 10 mkr.

En resenär som fått sin paketresa inställd, eller om en tjänst inom en paketresa inte tillhandahålls, kan resenären få ersättning i resegarantin om det beror på insolvens hos arrangören. Med insolvens menas att det inte är sannolikt att företaget kan betala sina skulder, de behöver därmed sagt inte ha gått i konkurs.

Det här är en stor förändring mot vad som gällde tidigare. Tidigare stod det i resegarantilagen att en resenär kunde få ersättning ur resegarantin om resan blev inställd, eller avbruten, oavsett vad det berodde på. Resenären kunde få ersättning ur resegarantin när Stormen Sven gjorde att en massa bussresor inte kunde genomföras till tyska julmarknader eller när askmolnet gjorde att paketresor var tvungna att ställas in. Det skulle inte gå med nuvarande lagstiftning.

Det innebär att resor som nu ställs in av annan orsak, t ex Corona, täcks inte av resegarantilagen oavsett om arrangören går i konkurs innan återbetalning kan ske. Detta gäller alla de resor som ställts in pga Corona, där kunderna har fodringar på arrangören på återbetalning. Om arrangören skulle gå i konkurs eller blir insolvent eller inleda en rekonstruktion som vissa företag har gjort nu, då har kunderna inte rätt att gå till Kammarkollegiet för ersättning.

Resegaranti täcker inte vouchers/presentkort

Det har varit en debatt om huruvida vouchers/presentkort för en inställd resa täcks av resegarantin. När Coronan smällde till, införde många länder inom EU, lagar som sa att arrangörer och hotell och flygbolag hade rätt att återbetala genom vouchers. Då gick Kommissionen ut och sa att de inte kan tvinga resenärer att ta emot voucher/presentkort som återbetalning, men om resenären ändå tar emot den, så måste den vara täckt av resegaranti, för att det ska vara ok.

Det gjorde att många länder i EU ändrade sina lagstiftningar och lade till att resegarantin även skulle täcka vouchers/presentkort, för att underlätta för arrangörer och tjänsteleverantörer.

I Sverige har i vi inte gjort någon sådan ändring efter att Kammarkollegiet, på uppdrag av regeringen, gjorde en utredning och kommit fram till att vouchers och presentkort inte omfattas av resegarantin.

Två kompletterande artiklar och föreläsningar:

 • Archipelago ferries
  Foto: Simon Paulin/imagebank.sweden.se
  Presentation

  Ett sammandrag av paketreselagen

  2024. Vad räknas som en paketresa och vilka undantag finns från paketreselagen? Som arrangör av paketresor har du en stor informationsplikt. Se filmen där Jonas Thyberg, en av Sveriges kunnigaste inom området, lär dig det du behöver veta om paketreselagens utformning.

 • Ski touring
  Foto: Anders Tedeholm/imagebank.sweden.se
  Presentation

  Ändringar i paketreseavtalet

  2024. Hur kan resenären avboka en paketresa och vad gäller för avbokningsregler? Vilket ansvar har en arrangör av paketresor? Jonas Thyberg, en av Sveriges kunnigaste inom området, reder ut begreppen kring avtal och villkor.