Hoppa till innehåll
tina_stafrén-baking_crispbread_with_a_guide-8650.jpg
Foto: Tina Stafrén/imagebank.sweden.se

Den svenska målgruppen nu och framåt

Det finns ett stort intresse bland svenskar att vilja semestra i Sverige och intresset håller i sig efter pandemin, över 4 miljoner svenskar vill utforska Sverige enligt våra uträkningar[1].
Senast uppdaterad:22 mars 2023

Trots det hårdare ekonomiska läget ser vi att intresset för resandet kvarstår men att resenärerna tänker efter en extra gång och anpassar reslusten efter det ekonomiska läget och plånboken. Den här artikeln sammanställer lite av det vi ser idag kring svenskars resande.

Innehåll:

 • Svenskars resande efter pandemin.
 • Hur har den svenska besöksnäringen klarat av pandemin?
 • Hur ser det ut framöver?
 • Två intressanta grupper med potential.

Svenskars resande efter pandemin

Tittar vi på svenskars sökande om svenska semesterupplevelser så har det ökat med hela 65% om vi jämför med Q1-Q3 2019 med 2022. Under pandemin har svenskars sökningar för resor i Sverige verkligen skjutit i höjden och under hela 2020 låg Sverige som största marknad efter Tyskland. Sommaren 2021 klev Tyskland in på första plats igen.

Svenskars resenärers Googlesökningar om Sverige (helår 2021)

Tittar vi på svenska gästnätter under januari-september 2022 så ser vi en ökning med hela +15% jämfört med samma period 2021, jämför vi med samma period innan pandemin 2019 ser vi också en ökning med +5,7% (+2 331 233 gästnätter). Svenskar har fortsatt att resa i Sverige efter pandemin.

Bland våra nordiska grannar så sticker Norge ut med fler än 2 miljoner fler gästnätter under januari-september 2022 jfr med januari-september 2021. Det beror ju givetvis på att Norge även under 2021 hade vissa reserestriktioner kvar men det gör dem i år återigen till vår största marknad, tätt följt av Tyskland.

En nordisk jämförelse:

 • Sverige är det enda nordiska land som har en positiv utveckling av inhemska gästnätter sommaren 2022 jämfört med 2021 (+1%).
 • Sverige är även det nordiska land som har flest utländska gästnätter, 11 miljoner (januari-augusti 2022).
 • Sverige har även flest inhemska gästnätter, 37 miljoner (januari-augusti 2022).

I Tillväxtverkets statistikportal finns all statistik kopplat till gästnätter

Hur har den svenska besöksnäringen klarat av pandemin?

Två gånger per år under de två senaste åren har Visit Sweden via Novus tagit temperaturen på svensk besöksnäring. I den senaste undersökningen från oktober i år frågade vi 250 besöksnäringsföretag om hur deras sommar varit och vilka förväntningar de har inför vintern 2022. Nära hälften (47%) svarade att efterfrågan sommaren 2022 varit högre än sommaren 2021. Lika många (46%) tror på en större efterfrågan under vintersäsongen 2022 jämfört med föregående vinter. 63% bedömer att efterfrågan på deras produkter eller tjänster blir större under helåret 2022 jämfört med 2021.

När vi frågade vad som är avgörande för utvecklingen av turismen och antalet besökare i Sverige vintern 2022/23 sommaren 2022 svarade några:

 • ”Vi är ju förhoppningsvis pandemifria men nu är det ekonomi och elkrisen, folk får mindre pengar att röra sig med”.
 • ”Att vi når ut med information, dvs marknadsföring, samt nyhetsbilden som media ger ut. Omvärldsbilden påverkar utvecklingen”.
 • ”Låg kronkurs kan göra att folk vill och kan resa hit. Bränslepriser påverkar också om folk har möjligheten av resa hit. Det är också viktigt att vi marknadsför Sverige på ett bra sätt. Att vi värnar om Sveriges rykte”.

Temperaturmätningen av 250 svenska besöksnäringsföretag

Hur ser det ut framöver

Oxford Economics prognostiserar att [2]:

 • De svenska gästnätterna i Sverige ökar med 44 % från 2019 till 2032. Det skulle innebära en ökning på totalt 22 miljoner gästnätter, en årlig tillväxt på 3%.
 • De utländska gästnätterna i Sverige ökar med 38 % från 2019 till 2032, i genomsnitt 3% per år. I faktiska antal skulle det innebära en ökning på totalt 6,7 miljoner gästnätter, i genomsnitt över 600 000 gästnätter årligen.

Hur påverkar det som händer i omvärlden svenskars vilja att köpa resor?

Vi ser att det tuffare ekonomiska läget och kriget i Ukraina påverkar olika grupper i olika grad. I temperaturmätningen bland svenskar svarar 25% att kriget påverkat deras resplaner för utlandsresor. Hela 4 av 10 svarar att den höga inflationen påverkar deras planer. Av dessa svarar många att de väntar med att boka något, medan andra planerar att lägga mindre pengar på sin resa.[3]

Temperaturmätningen i oktober bland svenska resenärer

Två intressanta grupper med potential:

Hur kan säsongen förlängas med svenska resenärer i ”den nya medelåldern”?

I vår målgruppsundersökning ser vi att nästan en miljon svenskar i åldern 57–70 år vill resa och upptäcka Sverige även under lågsäsong. Det är en attraktiv målgrupp som är köpstark, uppskattar utbudet i Sverige och som gärna betalar för kvalitet.

Förläng säsongen med resenärer i ”den nya medelåldern”

Hur vi kan inspirera till mer turismkonsumtion i Sverige bland personer med utländsk bakgrund?

Sverige är idag ett mångkulturellt land där ca 20% av befolkningen är utrikes födda. En naturlig konsekvens av detta är att marknaden är mer diversifierad och behovet att lära känna de olika kunderna för att just möta deras behov är mycket större än tidigare. Arbetar du med kommunikation eller inom destinationsmarknadsföring och vill veta mer om inkluderande kommunikation och målgruppsarbete med personer med utländsk bakgrund finns här mer att läsa och fördjupa sig i målgruppen personer med utländsk bakgrund.

Locka personer med utländsk bakgrund

Källor:

[1] Målgruppsanalysen i Sverige 2021 visar att de globala resenärerna med intresse av att resa i Sverige, i åldern 20-70 år och med tillgång till internet, utgör 71% av populationen, dvs 4,1 miljoner människor.
[2] Oxford Economics, webinar oktober 2022
[3] Temperaturmätningen oktober 2022. Visit Sweden/Yougov