Our other websites:
Tre personer befinner sig i en vinkällare framför en hylla med viner och en sträcker sig efter en vinflaska.
Foto: Tina Stafren/imagebank.sweden.se

Hur tänker svenska resenärer om sitt resande i oktober 2022?

För att ha aktuell kunskap om hur vår svenska målgrupp tänker och känner, intervjuar vi dem varje månad. Vi frågar bland annat hur de ser på resor, hur de tänker kring reklam om resor och hur de ser på framtiden.

Attityden till att resa på semester och upplevd säkerhet i olika länder ligger i oktober kvar på en nivå där många vill resa och länderna i undersökningen ses som säkra destinationer. Resandet, även utomlands, har kommit igång på allvar men utmanas nu av flera andra händelser, framför allt den ekonomiska situationen.

Korta frågor och svar:

 • Har resandet i Sverige minskat i höst?
 • Har resandet till utlandet ökat i höst?
 • Vad påverkar viljan att boka en resa just nu?
 • Hur tänker svenskarna kring inflationen?
Svenskars_reseplaner_oktober.png

Klicka på bilden för att förstora den.

En kort sammanfattning av temperaturmätningen för oktober

Uppfattningen om säkerhet har förändrats under mätningens gång:

 • Andelen som tycker att Sverige är ett säkert resmål ligger nu runt 80% och så har det sett ut sedan i mars.
 • Samma utveckling ser vi för många andra länder, både nordiska och europeiska, där alla de undersökta länderna nu ses som säkra av majoriteten, även om nivåerna är lite lägre än för Sverige.

Andelen som planerar en resa utomlands har ökat, men andelen som planerar en resa i Sverige har minskat:

 • 3 av 10 planerar i oktober att resa inom Sverige. Sedan mätningen startade i april 2021 har den här siffran varit relativt stabil med c:a 2 av 5 som planerar en Sverigeresa närmaste 6 månaderna. Dock är andelen något lägre nu i okt 2022 (27%) jämfört med oktober 2021 (34%).
 • Andelen som planerar en utlandsresa är något lägre nu än 2021. I oktober 2022 ligger den på 49%, mot 55% i oktober 2021. Däremot har många fler varit på en utlandsresa de senaste 6 månaderna när vi frågade i oktober 2022 jämfört med oktober 2021.
 • Framför allt är det Spanien (13%), Storbritannien (8%), Tyskland, Norge (vardera 7%), Danmark och Frankrike (vardera 6%) som svenskarna planerar en resa till nu, förutom Sverige (27%). Svårigheterna med att skaffa sig ett nytt pass i Sverige har för de allra flesta INTE påverkat resplanerna, men 21% har ändrat sina planer på grund av detta. 13% av alla i undersökningen svarar att de av olika skäl stannat i Sverige i stället för att resa utomlands just på grund av svårigheter med att skaffa nytt pass.
 • De allra flesta tycker nu att reklam för resor inom Sverige är okej (8 av 10), och detsamma gäller utlandsresor även om det fortsatt ligger lite lägre (7 av 10).
 • Andelen som vill ha anpassningar av olika slag fortsatte att ligga lägre än förra året men några anpassningar är ändå fortsatt populära: hälften instämmer i att de vill resa på semester till platser från vilka det är lätt att ta sig hem, och c:a 1 av 3 vill undvika trängsel och folksamlingar och resa i egen bil för att undvika smitta, C:a 1 av 5 oroar sig för att bli smittad av covid-19.
 • Trots lättnaderna i regler och restriktioner som gör 2022 till ett mer ”normalt” år, tror hälften att det antingen kommer att ta mer än 1 år innan pandemin är över och livet har återgått till det normala, eller att livet aldrig kommer att återgå till som det var tidigare. Överlag sedan början av mätperioden (april 2021), kan vi se att andelen osäkra ökat och även andelen som tror att det aldrig går tillbaka till ett normalläge. Det tyder på att man gjort bedömningen att pandemin lämnat ett bestående avtryck.
 • Fortsatt är det många som svarar att man i större utsträckning kommer att köpa lokala produkter, resa utanför högsäsong, välja arrangörer med fokus på säkerhet och att spendera mer tid i naturen på sin semester, jämfört med före pandemin.
 • Bra av- och ombokningsmöjligheter samt att försäkringen gäller, är fortsatt oerhört viktigt för att man ska våga ta steget och göra en bokning! Drygt 80 % svarar att detta är viktigt och i princip ingen svarar att det inte är viktigt, vilket kan påverka konkurrenskraften för företag beroende på hur t ex avbokningsmöjligheterna ser ut.

Vi kommer att fortsätta följa utvecklingen månadsvis under 2022.

Läs den fullständiga rapporten här (31 sidor).

Rapporten ovan uppdateras varje månad och är inte tillgänglighetsanpassad. Hör av dig till oss via mail om du behöver hjälp med att tyda någon graf.

KORT FAKTA OM UNDERSÖKNINGEN

Målgrupp: Allmänheten i Sverige, 18+ år. Den äldsta är 99 år.

Metod: Genomförs online via undersökningsföretaget YouGovs paneler.

Data vägs utifrån kriterierna kön, ålder och region mot bakgrund av en modell från Statistiska centralbyrån, så att resultatet är representativt för befolkningen i förhållande till det totala antalet personer som har deltagit i undersökningen.

Prenumerera på Visit Swedens nyhetsbrev

I Visit Swedens nyhetsbrev delar vi med oss av det senaste, från aktuella målgruppsanalyser, om researrangörer, till insikter och idéer om hur ni kan utveckla kommunikationen för globala besökare.

Anmäl dig

På denna webbplats använder vi cookies i syfte att samla in statistik så att vi kan förbättra upplevelsen för våra användare. Genom att surfa vidare godkänner du vår cookiepolicy och personuppgiftspolicy.