Hoppa till innehåll
3N9A6462 mer kvalljus (1) - NYx.jpg
Foto: Tina Stafren/imagebank.sweden.se

Trender 2022 och framåt

Vi lever idag i en osäker och snabbföränderlig värld. Som företagare gäller det att förstå vad som händer och snabbt kunna reagera för att inte tappa fotfästet och detsamma gäller för konsumenter. I trenderna som presenteras här och i bifogad rapport söker vi råda bot på den här osäkerheten med insikter och goda exempel.
Senast uppdaterad:22 mars 2023

Kort om konsumenttrender

Konsumenternas reaktioner på rådande globala trender och drivkrafter kan sammanställas i följande nio konsumenttrender. Vi har valt att fokusera på de trender vi ser påverkar resandet:

  1. Säkra resor – i en osäker och föränderlig värld kommer människor fortsätta värdera trygghet och säkerhet.
  2. Ta igen förlorad tid – efter pandemin finns ett stort behov av att ta igen både förlorade semesterresor men även att umgås med nära och kära.
  3. Maximalt utnyttja tiden – trenden har funnits länge men efter pandemin vill man få ut det mesta av sin tid. Det visar sig till exempel i att man reser och arbetar samtidigt, att man vill kunna individanpassa sina upplevelser, i mikroresor och miniäventyr.
  4. Friskvårdsturism – en ny mer holistisk attityd till hälsa, både fysisk och psykisk. Till exempel veganism, mindfulness, sömnträning och skogsbad är uttryck av denna trend.
  5. De som söker det nya och autentiska – efterfrågan ökar på unika, nya upplevelser och platser, t ex kontakt med den lokala kulturen och att lära känna den lite mer på djupet.
  6. En bättre värld – ingen ny trend utan den har pågått länge men fått ytterligare en skjuts av pandemin. Dessutom helt nödvändigt, det tycker i alla fall konsumenterna och våra resenärer.
  7. Stimulera sinnena – Två år av pandemi har lett till en extra stark längtan att stimulera alla sinnena; ljus, ljud, doft, känsel. Något som väl upplevs i naturen. Vi vill känna oss levande igen och i ett sammanhang.
  8. Digitala horisonter – i och med pandemin har vi fått en större erfarenhet av hybridevent med en kombination av digital och ”verklig” upplevelse. Våra möjligheter att förstärka och marknadsföra via digitala kanaler har ökat.
  9. Optimerad upplevelse – digitaliseringen har också lett till högre förväntningar på att ”allt fungerar” friktionsfritt.

Förståelsen för konsumenttrenderna och de bakomliggande megatrenderna blir verktyg för att kunna anpassa såväl utbud som kommunikation för att fortsätta attrahera framtidens resenärer.

Ladda ner Trendrapporten