Hoppa till innehåll
per_bifrost-midsummer_in_dalarna-5838.jpg
Foto: Per Bifrost/imagebank.sweden.se

Trenden: De som söker det nya och autentiska

För resenärerna är det genuina, autentiska ett viktigt inslag i resorna. De söker nya och unika upplevelser, till exempel den lokala kulturen och att lära känna den lite mer på djupet. Så räkna med en ökad efterfrågan på resor till mindre kända platser och under lågsäsong 2022 och framåt.
Senast uppdaterad:22 mars 2023

Andra kommer att vilja göra en verklig djupdykning i den lokala kulturen och söker då en verklig kontakt med lokalsamhället där de lär känna personer och deltar i upplevelser lokalt.

Mindre kända destinationer och resor under lågsäsong mer intressant

Överturism har länge varit ett problem på vissa destinationer och har utgjort en belastning på lokala ekonomier, miljön, resurserna och livsstilen.

Efter pandemin kommer mindre kända destinationer och resor under lågsäsong att vara mycket intressanta. Praktiska och miljömässiga fördelar med resor till lite mer okända destinationer är att resenärerna slipper trängsel och minskar överturismen, men den största drivkraften är resenärens känslomässiga behov av unika upplevelser.

Det finns naturligtvis en efterfrågan på typiska turistupplevelser också. År 2020 uppgav 22% av konsumenterna att något av det viktigaste är att besöka kända turistmål[1]. Nyheter är dock ännu mer lockande då 53% av konsumenterna i världen uppger att det är mycket värdefullt att semestra i nya länder[2].

Överväg att belöna resenärerna när de väljer mindre populära resmål, eller när de väljer resor som påverkar lokalsamhället och miljön positivt

Framöver kommer populära turistländer och reseföretag att mer aktivt marknadsföra turism till andra städer och mindre besökta platser för att locka dem som söker det nya och autentiska, samtidigt som besöken och besökarna sprids ut. Detta gynnar också de lokala destinationerna och samhällena genom att turistintäkterna sprids ut mer jämnt under året och över fler områden, vilket gör att man slipper begränsa turismen som i Venedig.

Reseföretag och förlag uppmuntrar redan resenärerna att för miljöns- och lokalsamhällenas skull resa vid sidan av allfarvägarna.

 • New York Times årliga 52 Places-lista, som sätter fokus på rekommenderade resmål, fick en ny inriktning 2022. Normalt kretsar listan kring spännande restauranger eller nya museer, vilket innebär att storstäder och redan populära platser brukar tas med. Men i år framhävs avsiktligt mindre besökta platser ”där resenärer kan vara en del av lösningen”, exempelvis:
  • Northumberland i England.
  • Portugals vinregion Alentejo.
  • Evia i Grekland.
  • Humboldt, Kansas.
 • Low Season Traveller hjälper konsumenterna att hitta och boka resor under lågsäsong så att de kan ”uppleva världen utan trängsel”.

Framhäv möjligheterna att semestra i Sverige för svenskarna

Pandemin har gett upphov till en ökad inriktning på det lokala – och starkare band med lokalsamhället. I denna jakt på autentiska upplevelser kommer tonvikten på det lokala även att fortsätta efter pandemin och yttra sig på olika sätt.

Av ekonomiska, miljömässiga och praktiska skäl kommer efterfrågan på inhemska resor och äventyr närmare hemmet att kvarstå. Och om vi antar att turbulensen fortsätter kommer semester i Sverige med lokala fritidsaktiviteter att fortsatt vara populära, och resenärerna kommer att söka nya upplevelser närmare hemmet. Några exempel på detta är:

 • Kolmården har ett Safari-Camp paket. I detta mikroäventyr på två dagar och en natt sover gästerna i en tältby, granne med de vilda djuren i djurparken. Du får även möta björn eller lejon och lära dig med om dem.
 • Järvzoo har Expedition Vargnatt, ett familjeäventyr där resenärerna övernattar i Hälsingeskogarna och får lösa spännande uppdrag, kluriga gåtor och praktiska utmaningar.

Visa hur ditt företag värnar om ekonomin och samhället på platsen, dvs bidrar till den sociala hållbarheten

Även utomlands kommer fler att tänka på ett ”hemestersätt”, dvs att försöka hjälpa lokala ekonomier med återuppbyggnaden och uppleva platserna som en lokal invånare.

Av de globala konsumenterna uppger faktiskt 65% att det viktigaste på semestern är att uppleva den lokala autentiska kulturen – en ökning från 59% 2018 [3]. Detta gäller alla regioner i världen, även Asien-Stillahavsregionen, Europa och Nordamerika.

Därför ökar populariteten för långsamma resor där man kommer i närmare kontakt med lokalsamhällena, på bekostnad av en turism som bara handlar om att bocka av olika turistmål.

Eftersom resenärerna är alltmer medvetna om turismens effekter på ekonomin och samhället vill de komma i kontakt med lokala invånare och miljöer, vilket ger meningsfulla minnen. De kommer att vilja lära känna den lokala kulturen på ett respektfullt sätt och delta i upplevelser som berikar alla.

Exempel på detta är:

 • Lopme Laante – En samisk park på toppen av Funäsdalsberget. I parken tas du med på en resa genom samernas kultur och får en inblick i hur samerna levde förr, och hur de lever idag. Du får lyssna till berättelser om hur renarna lever, vad de äter samt om all den magi och myter som omger den. För de yngre familjemedlemmarna finns även ett lekhus, som genom lek och lärande visar barnen samernas kultur och levnadssätt. Under sommaren har parken guidade turer.
 • Panama som nu vidtar åtgärder för att skapa reseupplevelser som gynnar den lokala ekonomin och investerar i en plan för hållbar turism där lokalsamhällena driver den ekonomiska tillväxten. Initiativet, som lanserades av reklambyrån PROMTUR och den statsstödda organisationen Panamanian Alliance for Community Tourism, syftar till att återuppbygga landets besöksnäring i samarbete med lokalsamhällena och se till att natur- och kulturbaserad turism främjas. Efter samtycke från 10 urfolksgrupper eller afro-panamanska grupper är det dessutom tänkt att deras områden ska omvandlas till turistmål.

Gör det möjligt att knyta kontakt och etablera relationer med lokala samhällen och kulturer

Den nya trenden med etiska och meningsfulla resor där resenärerna på sin semester bidrar med sitt arbete till det lokala samhället och miljön.

I dessa fall har konsumenterna en känsla av delat ansvar och vill hjälpa de berörda lokalsamhällena så att situationen blir bättre på platsen när de åker därifrån. Detta behov av att känna sig meningsfull som tydligare kom fram under pandemin finner nu nya utlopp genom frivilligarbete och verksamhet som hjälper både lokalsamhällen och branschens anställda med en förbättrande återuppbyggnad (”building back better”). Några exempel på detta är:

 • Hawaiis turistdelegation har lanserat ett nytt volonturisminitiativ kallat Malama Hawaii, som uppmuntrar resenärerna att ”ge tillbaka” och lämna ön i ett bättre skick än när de kom. Deltagande hotell på varje ö samarbetar med lokala ideella organisationer för att erbjuda exempelvis strandstädning via Pacific Whale Foundation eller trädplantering i samarbete med Hawaiian Legacy Reforestation Initiative.
 • Turistorten Playa Viva i Mexiko är en regenerativ turistort som drivs helt av solenergi och är inriktad på att stärka lokalsamhället. För varje vistelse, som går en medelväg mellan berikande turism, miljöskydd och samhällsmedvetenhet, tas det ut 2 % i avgift till en fond som investerar i samhällsutveckling, och gästerna uppmanas att delta i exempelvis volontärarbete i ett sköldpaddsreservat eller att köpa artiklar som tillverkats av lokala hantverkare. På detta sätt gynnar det regenerativa resandet lokalsamhällena, eftersom deras behov står i fokus för turistindustrin – men det är också en extraförmån för resenärerna, som får meningsfulla minnen och upplevelser.

Den ekonomiska osäkerheten kan dock minska de regenerativa semestrarnas popularitet på kort sikt, eftersom fler konsumenter bara vill fly vardagen och koppla av. Framöver kommer fler destinationer att vilja att besökarna förbinder sig att skydda människorna och miljön. Turistorter, turistråd och researrangörer kommer i samarbete med lokala experter och ledare att ge resenärerna en autentisk upplevelse rotad i naturen, kulturarvet och lokalsamhället.

Källor:

[1] Foresight Factory, 2020 maj
[2] Foresight Factory, 2020 maj
[3] Foresight Factory, 2021 mars

Sammanfattning – Det nya och autentiska

 1. Presentera okända destinationer som dolda pärlor och visa hur bra det kan kännas, och vilken status det ger, att vara en av de invigda. Hjälp också resenärerna att hitta platser som passar dem.
 2. Överväg att belöna resenärerna när de väljer mindre populära resmål, eller när de väljer resor som påverkar lokalsamhället och miljön positivt.
 3. Framhäv möjligheterna att semestra i Sverige för svenskarna samtidigt som miljöfördelarna och äktheten betonas.
 4. Visa hur ditt företag gynnar ekonomin och samhället på platsen. Det kan handla om att skapa lokala arbetstillfällen, samarbeta med andra företag eller göra reklam för lokala evenemang.
 5. Gör det möjligt att knyta kontakt och etablera autentiska och meningsfulla relationer med lokala samhällen och kulturer.

Hur väl etablerad är trenden?

 • Att sträva efter den verkligt genuina och äkta upplevelsen på en lokal plats är växande på både den tyska och den svenska marknaden.
 • Att locka med lokala produkter/tjänster är växande både på den tyska och svenska marknaden.

Hur påverkar trenden besöksnäringen?

 • I takt med att miljöutmaningarna växer och påverkar fler platser kommer både konsumenter och företag att sträva efter att minska belastningen på resmålen.
 • Digitala innovationer, såsom turer i virtuell verklighet, kommer att marknadsföras som ett sätt att låta konsumenterna uppleva en plats utan att fysiskt befinna sig där.
 • Plattformarna kommer att låta resenärerna filtrera destinationer baserat på deras regenerativa värde. Det krävs öppenhet för att undvika misstankar om att företagen inte lever som de lär eller präglas av en välviljans rasism.
 • Här behöver besöksnäringen utveckla sina erbjudanden så att resenärer får möjlighet att bidra med antingen pengar eller volontärarbete.

Ladda ner Trendrapporten 2022

Övriga konsumenttrender

Här presenteras de övriga åtta konsumenttrenderna som kommer vara relevanta de närmaste 3-5 åren, både för den globala resenären (personer som gör minst en utlandsresa per år) och för den svenska besöksnäringen.

 • En liten flicka står bredvid en vuxen kvinna och tvättar händerna under kranen.
  Foto: Melker Dahlstrand/imagebank.sweden.se
  Artikel

  Trenden: Säkra resor

  I en värld, där oväntade händelser tycks avlösa varandra i en strid ström, där hot som klimatförändringar och politisk instabilitet är det nya normala, blir resenärerna i allt högre grad mer motståndskraftiga och redo att möta alla dessa förändringar.

 • Några kvinnor sitter inomhus och fikar. En av dem tittar in i kameran och ler.
  Artikel

  Trenden: Ta igen förlorad tid

  Efter pandemin finns ett stort behov av att ta igen resor och umgänge med nära och kära. I takt med att restriktionerna hävs på de flesta marknader kommer konsumenter som kan resa på kort sikt vilja njuta av de rese- och fritidsupplevelser som de så länge varit utan.

 • tina_axelsson-biking_on_gotland-7440.jpg
  Foto: Tina Axelsson/imagebank.sweden.se
  Artikel

  Trenden: Maximalt utnyttja tiden

  Trenden har funnits länge men efter pandemin vill man verkligen få ut det mesta av sin tid. Det visar sig till exempel i att man reser och arbetar samtidigt, att man vill kunna individanpassa sina upplevelser, i mikroresor och äventyr.

 • tina_axelsson-aurora_safari_camp-8083.jpg
  Foto: Tina Axelsson/imagebank.sweden.se
  Artikel

  Trenden: Friskvårdsturism

  På senare tid har konsumenternas strävan efter eget välbefinnande gett upphov till flera trender, exempelvis mindfulness, veganism och sömnträning. Samhällets syn på välbefinnande har blivit mer holistiskt, det är viktigt att leva väl och må bra både i kropp och knopp.

 • En kvinna befinner sig i en klädaffär och tittar på ett prickigt linne hon håller upp framför sig.
  Foto: Tina Axelsson/imagebank.sweden.se
  Artikel

  Trenden: En bättre värld

  Pandemin sköt vissa aspekter av hållbarhetsarbetet på framtiden men ledde också till en omvärdering av naturens värde och de globala miljöattityderna stod sig förvånansvärt väl. Det är ingen ny trend, men den har nu fått ytterligare en skjuts av pandemin.

 • En kvinna klappar en ren och i bakgrunden står det några snötäckta stugor.
  Foto: Tina Stafren/imagebank.sweden.se
  Artikel

  Trenden: Stimulera sinnena

  Efter nästan två års ”tynande tillvaro” – en term som användes i en debattartikel i New York Times för att beskriva en känsla av känslomässig tomhet – vill konsumenterna fylla tomrummet med upplevelser som stimulerar alla sinnen och får dem att känna sig levande igen.

 • Ett par personer befinner sig i en studio. En man sträcker fram en mikrofon till en kvinna som sitter på en stol i publiken.
  Foto: Plattform/Scandinav/imagebank.sweden.se
  Artikel

  Trenden: Digitala horisonter

  Efter nedstängningarna har konsumenterna ledsnat på att sitta hemma och vill nu i stället njuta av fritidsaktiviteter på främmande platser. Upplevelseindustrins experiment med virtuella och digitalt direktsända evenemang under pandemin kan dock vara här för att stanna.

 • En man står med mobilen i handen framför en liten kyl som det står karma på.
  Foto: Liselotte van der Meijs/imagebank.sweden.se
  Artikel

  Trenden: Optimerad upplevelse

  Konsumenterna vill idag ha en effektiv, friktionsfri service och interaktion som standard. Digitaliseringen har också lett till högre förväntningar på att "det ska fungera" friktionsfritt. I framtiden kommer ny teknik och digitalisering hjälpa till att lösa det.