Hoppa till innehåll
Steg för steg och möjlighetsanalys webb.jpg
Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

Introduktion och upplägg av guiden

Vi startar den här guiden med att ge dig en bred bild av vad måltidsturism är, hur internationella resenärer ser på Sverige, vilken potential vårt land har som måltidsdestination och vilka styrkepositioner vi har i världen gentemot andra länder. Slutligen kommer vi in på de 3 stegen: målgrupp, produkt och marknadsföring.
Senast uppdaterad:14 april 2023
Miljontals människor i Tyskland, USA och Storbritannien väljer resmål utifrån destinationens mat- och dryckesutbud.

Sverige uppfattas som en kulinarisk destination med en kreativ och innovativ matscen och unika, naturliga och hälsosamma lokala råvaror*.

Vi inom svensk besöksnäring har med andra ord väldigt goda förutsättningar att skapa attraktiva upplevelser för internationella resenärer men även för svenska resenärer som visat på liknande drivkrafter och behov under semesterresor i Sverige.

För att inspirera och hjälpa dig som företagare att utvecklas inom måltidsturism har vi skapat den här Steg för steg-guiden med inspiration, kunskap och konkreta exempel som vi hoppas är till nytta för dig i din verksamhet.

*Källa: Måltidsprogrammet uppföljning kvantitativ analys 2020, Visit Sweden/Lynxeye

En kort film om de olika format Steg för steg-guiden finns i.

Artikellistan över alla artiklar till Steg för steg-guiden:

Vi startar den här guiden med att ge dig en bred bild av vad måltidsturism är, hur internationella resenärer ser på Sverige, vilken potential vårt land har som måltidsdestination och vilka styrkepositioner vi har i världen gentemot andra länder.

Introduktion till måltidsturism:

Sen kommer vi in på de 3 stegen där du får möjlighet att förstå den måltidsintresserade målgruppens önskemål och behov, för att sedan lära dig att utveckla, paketera och marknadsföra ditt erbjudande till denna målgrupp.

Tre steg för att lyckas inom måltidsturism:

Steg 1 - Lär känna målgruppen

Steg 2 - Produktutveckla för målgruppen

Steg 3 - Marknadsför produkten i rätt kanaler

Om programmet och fler tips:

Sverige har en topposition inom hållbarhet i världen

Extra glädjande för dig som företagare inom måltidsturism är att intresset har ökat för det Sverige har att erbjuda i form av vacker natur, hållbarhet samt naturlig och hälsosam mat och dryck. Redan idag håller Sverige en topposition inom hållbarhet i världen.
Källa: Global Sustainable Competitiveness Index för 2021 och Euromonitor Sustainable Travel Index 2020